Om ti år vil mer en halvparten av dagens lærere være pensjonister. For å unngå lærermangel om få år, bestemte UiB seg for å tilby lærerutdanninger i språkfag, naturfag og matematikk fra høsten. Men bare 57 søkere har meldt seg til 71 studieplasser.

UIBs lærerutdanninger er fire— og femårige og kvalifiserer for jobb i ungdomsskolen og videregående skole. UiBs utdanninger skal gi studentene spisskompetanse, i motsetning til høyskolenes allmennlærerutdanninger.

Lærutdanningen ved Høgskolen i Bergen har i år hatt en reduksjon i søkere på to prosent.