KRISTINE HOLMELID

Om ti år vil mer en halvparten av dagens lærere være pensjonister. For å unngå lærermangel om få år, bestemte UiB seg for å tilby lærerutdanninger i språkfag, naturfag og matematikk fra høsten. Men bare 57 søkere har meldt seg til 71 studieplasser. «Alarmerende dårlig», mener UiB selv.

UIBs lærerutdanninger er fire— og femårige og kvalifiserer for jobb i ungdomsskolen og videregående skole. Universitetets utdanninger skal gi studentene spisskompetanse, i motsetning til høyskolene som har allmennlærerutdanning. Lærutdanningen ved Høgskolen i Bergen har i år hatt en reduksjon i søkere på to prosent.

Ferske landstall fra Samordna Opptak viser at det er færre søkere til lærerutdanningene i år enn i fjor. I forhold til antall disponible studieplasser er det 144 ledige for allmennlærerutdanningen. Utdanningsforbundet frykter at den lave rekrutteringen vil føre til akutt lærermangel når de store lærergruppene over 50 år går av med pensjon.