— Jeg vil være litt varsom med å spå akkurat når det vil skje. Det vil nok gå noen tiår, sier Egil Ertresvaag.

Formannen i Bergen historiske forening tror nabokommunene på sikt vil bli en del av et nytt Stor-Bergen.

Da Bergen passerte 250.000 innbyggere, tok bt.no et dypdykk i arkivene og fortalte historien om hvordan byen rundet 50.000, 100.000 og 200.000 innbyggere.

Se gamle bergensbilder her:

1880-tallet | 1930-tallet | 1970-tallet

Det viktigste for veksten i denne perioden var den store byutvidelsen i 1972, da omegnskommunene Fana, Laksevåg, Arna og Åsane ble slått sammen med Bergen. I ett jafs vokste byen fra drøye 110.000 til over 200.000 innbyggere.

Ertresvaag tror historien vil gjenta seg - denne gangen med Askøy, Lindås, Meland, Fjell og kanskje Os.

Veksten vil fortsette

I 1972 hadde den kraftige befolkningsveksten utenfor bygrensen økt behovet for en enhetlig planlegging for området - med tanke på næringsutvikling, boligbygging og transport og kommunikasjon. Utviklingen tvang rett og slett frem en sammenslåing.

— Nå har Bergen nådd 250.000. Omegnskommunene vokser også, og veksten vil bare fortsette. I en slik situasjon er det viktig å føre en helhetlig politikk for hele området, sier historikeren.

Stortinget vurderte en stund større regioner og nye fylkesgrenser, men planene ble skrinlagt tidligere i år. Ertresvaag tror først og fremst den nasjonale debatten vil være avgjørende for når et eventuelt Stor-Bergen vil se dagens lys.

— Dette er et stort og komplisert spørsmål, sier han.

- Klarer oss godt alene

Men kommunene rundt Bergen har ingen planer om å gjøre bergensere av seg. Ingen av ordførerne i de fem nevnte omegnskommunene tror deres kommune vil være en del av Bergen om 20 til 30 år.

— Vi klarer oss veldig godt alene. Debatten vil kanskje komme, men det er ingen her som vil inn i Bergen, sier Askøy-ordfører Knut Hanselmann (Frp).

Øykommunen passerer snart 25.000 mennesker.

— Mange som ikke får plass i Bergen kommer hit. Vi har både boliger og næringsareal, sier han.

Heller ikke Os-ordfører Terje Søviknes tror Stor-Bergen blir en realitet. Os nærmer seg nå 16.500 innbyggere, og er sammen med Askøy den kommunen som vokser mest utenfor Bergen.

— At omegnskommunene vokser mer enn Bergen vil bare styrke vår mulighet til å være selvstendige. Behovet for å samkjøre for eksempel samferdsel betyr ikke at man må slå seg sammen. Et samarbeid mellom kommunene kan løse svært mye, sier han.

Søviknes påpeker at en stor ulempe med store enheter er at det blir et demokratisk underskudd.

— Det vil svekke mangfoldet i regionen dersom alt i en radius av for eksempel en times kjøring fra Bergen skulle bli én stor kommune, sier Søviknes.

Ifølge Egil Ertresvaag var det nettopp det demokratiske underskuddet som var hovedargumentet mot sammenslåing i 1972.

— Og det vil sikkert være det nå også, sier historikeren.

Foretrekker hverandre

Heller ikke i Nordhordland ser de mot Bergen. Både Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) og Meland-ordfører Nils Marton Aadland (H) tror debatten om kommunegrensene vil komme, men begge sier det er uaktuelt for deres kommuner å slå seg sammen med Bergen.

— Vi kan oppnå mye gjennom et forpliktende samarbeid mellom kommunene. Vi samarbeider i dag, men det kunne gjerne vært mer, sier Aarhus Byrknes.

Begge tror en sammenslåing innad i Nordhordland er mer aktuelt.

— Om 20-30 år har det nok skjedd endringer i kommunegrensene, men jeg tror ikke vi er blitt en del av Bergen. Det er større sjanse for at mindre kommuner i Nordhordland har slått seg sammen, sier Aadland.

Også på Sotra sier de nei til Bergen, men ja til hverandre.

— Vi klarer oss bra på egen hånd. Jeg ser heller for meg et tettere samarbeid med Bergen. Jeg føler at byrådet i den senere tid har brydd seg mer om nabokommunene. Det legges opp til mer samarbeid enn tidligere, sier Fjell-ordfører Lars Lie (H).

Han tror det er mer naturlig at Sund, Fjell og Øygarden slår seg sammen. Det samme gjelder Stord og Fitjar.

— En del av kommunene i Norge er for små til å utføre de oppgavene en kommune skal ha. Det bør være 20.000 til 25.000 innbyggere i hver enhet. Det tar nok mindre enn 20 år før Sotra er én kommune, tror Lie.

- Samarbeid er viktigst

Og hva tror Gunnar Bakke (Frp), ordfører i Bergen?

— Debatten kommer nok uansett, men kommunegrensene er ikke det viktige her, sier han.

I likhet med sine ordførerkolleger forteller Bakke at Bergen samarbeider tettere med omegnskommunene enn før. Alt fra arealutvikling, infrastruktur, energi, transport og klima diskuteres.

— Vi har sett at vi er avhengige av hverandre for å lykkes. Som region må vi operere som én enhet. Det er mye viktigere enn at kartet tegnes med nye grenser, sier Bakke.

TJA: - Flere partier har varslet en slik debatt. Jeg ser ikke bort fra at Bergen utvides, men det er ikke noe uttalt ønske, sier bergensordfører Gunnar Bakke.

Er det for mange små kommuner? Bør bergensregionen samles? Diskuter her!

RUNE BERENTSEN
HELGE SUNDE
ØYVIND EIDSVIK
TOR HØVIK