Da dumpet det et brev ned i postkassen hans. Der sto det at Bøthun likevel ikke skal begynne førstegangstjenesten om tre uker. Tjenesten er blitt utsatt. Paradoksalt nok søkte Bøthun selv om utsettelse av tjenesten i august, men da avslo Forsvaret søknaden.

— Jeg søkte om utsettelse fordi jeg ikke ønsket å avbryte utdanningen midt i et studieår. Avslaget jeg fikk var begrunnet med at jeg kunne jo bare hoppe tilbake til studiene. Studier var ikke gyldig grunn til utsettelse, forteller han.

Trakk tilbake innkallingen

Avslaget kom samme dagen som Bøthun begynte på lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen. Bøthun fikk utsatt lærerstudiene, og forberedte seg på å trekke i kongens klær.

Slik ble det ikke. Bare tre uker før Bøthun skulle ha reist for å ta til i tjenesten ved Heimevernet på Værnes, fikk han beskjed om at innkallingen var trukket tilbake.

— Jeg har brukt høsten til å vente på å få reise, og hatt noen småjobber. Jeg kunne ha studert nå, men i stedet gjør jeg nesten ingenting, sier den unge mannen, som for tiden arbeider som støttelærer ved Søfteland skole i Os.

— Det er bra at jeg får jobbe innenfor det feltet jeg har tenkt å utdanne meg til, men jeg var innstilt på å ta militæret nå og hadde lagt planer ut ifra det, fremholder Bøthun.

Kan tape penger

Han har ikke spesielt lyst til å reise i militæret, men er aller mest oppgitt over måten alt har skjedd på. I tillegg regner han med å tape penger på Forsvarets vingling.

— Foreløpig har jeg ikke fått sjekket med Lånekassen om rentene på studielånet mitt vil begynne å løpe, men det regner jeg nesten med. Hvis jeg hadde begynt på lærerutdanningen i høst, så hadde jeg også blitt ferdig ett år tidligere. Da kunne jeg ha begynt å arbeide. Nå taper jeg et helt år med inntekt.

Foreløpig aner ikke 21-åringen når han skal inn til førstegangstjeneste, eller om han i det hele tatt skal.

— Uansett er dette året spolert for meg, fastslår han.

Knut Strand