Dette er gründer Jan Bergs anslag. Hans gruppering, Scandinavian Electric-bedriftene, deltar i prosjektet med en fjerdedel eierinteresse, og Jan Berg er initiativtaker til planene om en maritim næringspark på Slaktehustomten.

— Det har vært en tidkrevende prosess og vanskelig å få til, men nå ser det ut som det løsner, sier Jan Berg.

Problemene underveis har bare forsterket Jan Bergs tro på prosjektet, der en rekke bedrifter innen maritim elektro og -elektronikk samles.

Store investeringer

Totalt skal det investeres et par hundre millioner kroner i rehabilitering og nybygg. Selve opprustningen og istandsettelsen av de gamle slakteribygningene vil koste anslagsvis 50 millioner kroner. Nybygg til næring og boliger vil kreve ytterligere store investeringer.

Foruten Jan Bergs selskaper er Westfal-Larsen Gruppen, Magnus Helland AS og Prosjektfinans AS med i prosjektet.

Scandinavian Electric-gruppen er den ene av eierne som selv skal drive industriell virksomhet i næringsparken.

— Vi har tenkt å opprette en serviceavdeling og en automasjonsenhet der, men hovedvirksomheten vår skal fortsatt være i nybygget vår i Drotningsvik, forteller Jan Berg.

Ideell plassering

Han ser for seg en maritim næringspark rettet mot elektro og elektronikk og liknende maritim virksomhet. Avstanden til havneområdet er ideell.

— Jeg ser for meg en samlokalisering av en rekke mindre bedrifter som samlet sett har store ressurser og solid nok kompetanse til å klare det meste innen elektro, elektronikk og tilknyttet maritim virksomhet.

— Har et cruiseskip ødelagt radarsystemet sitt og har 12 timer å få det ordnet på, bør vi i Bergen Maritime Næringspark kunne stable på beina nødvendig mannskap og ekspertise til å løse cruiserederiets problemer. Når vi løfter i flokk kan vi klare selv de tyngste oppdragene, sier Jan Berg.

Han opplyser at et 40-talls småbedrifter innen ulike typer elektro og elektronikk har vist interesse for å etablere seg på Slaktehustomten.

Selv har Scandinavian Electric-gruppen 30 ansatte, og noen av dem kan Jan Berg tenke seg skal holde til i den nye næringsparken.

Området er på cirka 10 mål. Det planlegges en bebyggelse på 15.000 kvadratmeter, fordelt på rehabiliterte (5000) og nybygde enheter (10.000).

Første byggetrinn er istandsettelse av stallen. Rehabiliteringen vil kunne være ferdig i løpet av neste år. Når resten av prosjektet er ferdig, er helt avhengig den kommunale behandlingen av byggeprosjektet.