Både Jannike Grieg og Marianne Minde har kjent på fortvilelsen over å ikke få den avlastningen de trenger. Begge har funksjonshemmede barn, og har måttet vente lenge på å få hjelp.

De har lest sakene BT har skrevet om den kampen mange foreldre må gjennom for å få avlastning.

Avlastning hver uke

— Det er så gjenkjennelig på det personlige planet, og er noe som går igjen hos så mange familier som vi møter, sier Grieg.

Begge jobber i familiearbeidet i ADA, som Kirkens Bymisjon står bak. Gjennom programmet Home Start Familiekontakten kan familier med funksjonshemmede barn få gratis avlastning noen timer i uken i et halvt år.

— Vi er et tilbud utenom det offentlige. Vi samarbeider med helsestasjoner, PPT, Barneklinikken og barnevernet. De henvender seg til oss når de møter familier som trenger hjelp. Da går vi inn i familien og tilbyr avlastning 2 - 4 timer i uken, forteller Marianne Minde, som er koordinator i Home Start.

50 prosemt av stillingen hennes er dekket av midler fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet.

Småbarn får nei

Ofte hjelper Home Start familier med småbarn som ikke får avlastning.

— Da vår datter var liten fikk vi avslag på søknad om støttekontakt og avlastning. Begrunnelsen da hun var 3 - 4 år, var at små barn bør være med foreldrene og ikke med en støttekontakt. Jeg forstår at man forventer at foreldre skal passe på barn i en viss alder, men det å ha et funksjonshemmet barn er helt annerledes. Selv har jeg en frisk femåring hjemme, som er i bursdag uten foreldre. Det går ikke med et funksjonshemmet barn, sier Grieg.

Hennes 10 år gamle datter er psykisk og fysisk funksjonshemmet, og får nå den avlastning familien har behov for. Men veien dit har vært lang.

— Det er krevende å be om hjelp. Alle foreldre synes det er vanskelig. Er det noe du vil, så er det å være med barnet ditt. Når folk kommer og spør om hjelp, er det ofte flere år etter at de egentlig begynte å trenge det. Da er det krevende å få nei, anke, og få nei igjen, sier hun.

Frivillige som hjelper

Home Start kommer ofte inn med avlastning før tilbudet til kommunen er i gang. De frivillige som kommer hjem til familiene har vært gjennom et 30 timers kurs.

— Det at det er frivillige som kommer hjem, gjør at det føles gjerne ikke så forpliktende, og vi kan komme raskt på banen uten mye byråkrati. Det er nok at PPT ringer og sier at familien trenger avlastning, så kan vi gå på hjemmebesøk allerede uken etter, sier Minde.

Responsen fra familiene er umiddelbar.

— Mange sier at de aldri hadde trodd noen timer i uken kunne gjøre så stor forskjell.

Imponert over avlastningen

Jannike Grieg er opptatt av å rose det kommunale avlastningstilbudet.

— Jeg har ennå ikke møtt noen som er misfornøyd med dem. Jeg er imponert over måten de jobber på i avlastningsboligen, hvordan de klarer å se hvert barn som et individ og komme med positive tilbakemeldinger i familien. Det er i møtet med forvaltningsnivået at de fleste sliter, sier hun.

Hun sier det kan være vanskelig å få aksept for at familien trenger hjelp.

— Når de først har fått det, er de fleste kjempefornøyde, sier hun.

Ny hverdag

For hennes familie løsnet det i møtet med en ny bydel og ny saksbehandler, og fra årsskiftet har de hatt en helt ny hverdag.

— Det er synd at vi er så avhengige av å møte enkeltpersoner i systemet for å få det til å fungere, sier hun.

Minde og Grieg mener det er viktig at familiene blir hørt.

— Familien kjenner selv sitt behov best, når de ber om hjelp er de allerede slitne. I stedet for at de må søke, få avslag og søke igjen, må de bli tatt på alvor. Det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt å ikke tilby avlastning tidlig nok, sier Minde.

Skal være luksus

I fjor fikk 26 familier med funksjonshemmede barn i Bergen hjelp gjennom Home Start. Egentlig skal det frivillige avlastningstilbudet komme i tillegg til det kommunale.

— Vi skal ikke dekke over et behov. Vi vil helst være et tillegg, et halvt år med litt luksus, sier Gunn Skinlo, som er tiltaksleder for Home Start.

Slik er det sjelden. Ofte hjelper de familier som har fått nei fra kommunen.

— Vi fikk akkurat telefon fra en mor som fikk avslag på støttekontakt og ikke visste hva hun skulle gjøre. Hun har fått hjelp av oss før, og spurte om det var mulig å få det igjen. Det er det selvsagt, sier Minde.

HJELPERE: Jannike Grieg, Gunn Skinlo og Marianne Minde forstår godt at foreldre med funksjonshemmede barn trenger mer avlastning. Selv tilbyr de gratis hjelp noen timer i uken.
ODD E. NERBØ