• Det er stor politisk vilje til å hjelpe studenter med billige, sentrale boligtomter, sier byråd for tekniske tjenester i Bergen, Nils Arild Johnsen.

KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no— Valgkampen er vel begynt. Vi tror det ikke før vi får se det, er kommentaren fra Geir Mjaavatn i BoligAksjonen i Bergen.De har så langt samlet rundt 2000 underskrifter med krav om en bedre boligpolitikk i Bergen. Utfordrer næringslivet - Vi har ikke mange sentrale tomter, men jeg vil snarest skaffe meg en slik oversikt. En mulighet er også å foreta ombygginger av eksisterende bygg til studentboliger, sier byråd Johnsen.I dag har ingen grupper særfordeler ved kjøp av kommunale tomter. Byråden utfordrer også næringslivet og private tomteeiere som disponerer de fleste ledige hus og tomter sentralt, til å tenke på studentene.- I dag blir hus seksjonert og solgt for at eieren skal tjene mest mulig. Det er viktig at forskjellige grupper kan ha råd til å bo i sentrum av Bergen, sier Johnsen. Torsdag avgjorde Universitetet i Bergen (UiB) å trekke anmeldelsen mot studentene som okkuperte et av universitetets tomme hus på Sydneshaugen. Okkupasjonen var en protest mot manglende rimelige studentboliger i Bergen sentrum.Bergen kommune er i dialog med Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) om studentboliger på Gyldenpris. I tillegg har SiB planer om bygging på Damsgård og i sentrum. Til sammen vil byggene huse 346 studenter, hvis penger blir bevilget. 30 tomme hus Ca. 30 hus står i dag tomme i Bergen sentrum, de fleste av disse er hus som kunne vært brukt til boligformål, mener BoligAksjonen.Bergen Bygg og Eiendom, kommunens hus- og tomteeier, driver etter forretningsmessige prinsipp, og gir i dag ikke fordeler til spesielle grupper.- Men vi kan gjøre vedtak om subsidierte boligtomter for studenter i sentrum, og det er det politisk vilje til. Men jeg er skuffet over storting og regjering som ikke stiller nok penger til disposisjon for boliger til studentformål, sier byråden.