TINA HELEN AASEN

Det er 16 år siden Jarle Mortensens eneste bror tok sitt eget liv. Fremdeles kan små episoder i hverdagen få sorgen til å velte over ham. Mortensen snakker offentlig om det som hendte. Mange velger å tie. Selvmord er fremdeles tabubelagt. Familier i sorg ser at folk rundt holder avstand. De er usikre. En del familier opplever å bli uglesett.

Var rasende — I tiden etter at broren min begikk selvmord skiftet jeg mellom sorg og raseri. Jeg var så rasende på broren min, forteller Mortensen. Samtidig skyllet bølger av dårlig samvittighet over ham.

— Jeg tenkte på hva som gikk galt. Om noe var min feil. Nå leder Mortensen den nystartede foreningen LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) i Hordaland. LEVE er en landsdekkende forening som ble stiftet i 1999 og har rundt 400 medlemmer.

Selvmord på vei opp Antall selvmord er på vei opp igjen. Etter en sterk nedgang på midten av 90-tallet er det igjen flere som velger å ende sitt eget liv. En fersk kartlegging utført av Kari Dyregrov bekrefter at mange etterlatte etter selvmord har store traumer. Samtidig blir de fleste familier overlatt til seg selv kort tid etter tragedien. I Norge begår vel 500 mennesker selvmord hvert år. I tillegg kommer store mørketall.

Syndig og ulovlig - I tillegg til sorgreaksjonen har en del etterlatte fått en vond opplevelse. Det er de som finner et familiemedlem hengt eller skutt i filler. Mareritt er vanlig og skyldfølelsen enorm, sier Kari Dyregrov.

Tidligere slo kirken fast at å ta selvmord var en syndig handling. I tillegg var det ulovlig i henhold til norsk lov.

Mangelfull støtte - Disse holdningen henger i folk ennå, og gjør sorgprosessen enda tøffere for de nærmeste.

Hun sier den offentlig støtten til etterlatte etter selvmord er svært mangelfull. Folk ønsker mer støtte, særlig til barn som mister søsken eller foreldre. Samtidig innrømmer kommunene at de gjør for lite.

Ringer ikke selv LEVE har en klar målsetting; å være en pådriver til at de etterlatte får den hjelpen de trenger. Særlig på lang sikt når kretsen med familie og venner trekker seg tilbake. Samtidig vil foreningen arbeide mot hjelpeapparatet. De skal arbeide for at støtten er der, uten at etterlatte må slite for å få hjelp.

Sorggrupper Den 9. juni holder LEVE i Hordaland en konferanse i Hjelpemiddelsentralens lokaler i Kokstaddalen 35. Både fagfolk og etterlatte vil holde innlegg. Mortensen ber etterlatte om å møte opp klokken ti.

— Senere vil vi sette i gang sorggrupper. Foreløpig er økonomien skral. LEVE i Hordaland har i dag 49 medlemmer. Vi vet at det er mange der ute som vil ha glede og behov for å være med i foreningen, sier Mortensen.

LEVE: Jarle Mortensens bror begikk selvmord. Nå starter han Landsforeningen for etterlatte ved selvmord i Hordaland. Han får drahjelp fra forsker og sosiolog Kari Dyregrov. Foto: Marianne Hansen