— Dette er en veldig trist sak som jeg håper vil ordne seg til det beste for de begge, sier Fløisand.

BT skrev i går om Anna (93) og Sverre Fjellestad (86), som har vært gift i 50 år. I juni flyttet Sverre inn på Bergen Røde Kors sykehjem. Anna fikk avslag på sin søknad, på tross av at også hun er pleietrengende.

— Hadde jeg vært yngre, skulle jeg klart meg selv. Men det er forferdelig at jeg ikke får bo sammen med Sverre. Vi har holdt sammen i alle år, sa Anna til BT.

Helen Nordeide Fløisand sier at kommunen gjør det ytterste for at ektepar som begge får plass kan bo på samme sted.

— Vi prøver å være smidige, sier hun

— Hva skal til for at Anna får plass?

— Hvorvidt en søker får plass er en faglig og individuell vurdering som gjøres av bydelene. Jeg ser at hun er pleietrengende, men dette er ikke en vurdering som kan gjøres gjennom avisen, påpeker byråden.

— Hvor vanlig er saker som denne?

— Det er vel regelen at den ene blir igjen hjemme, siden ektepar ikke alltid har behov for samme pleie. Det spesielle i dette tilfellet er at begge trenger mye hjelp.

Fløisand vil i dag se nærmere på saken, men understreker at den ser ut til å være «veldig greit håndtert» av Årstad bydel.

Hun vil ikke gjennom avisen love noe til ekteparet, som nå venter på svar på Annas andre søknad om plass.

SER PÅ SAKEN: Helsebyråd Helen Nordeide Fløisand.