I dag kan du kjøre lastebil, vogntog (bil og henger) og semitrailer fra du er 21 år. Er du lærling kan du kjøre allerede når du er 18 år.

Disse reglene ønsker fylkeslederen i NLF avdeling Hordaland nå å diskutere.

— Vi bør absolutt diskutere om det skal innføres 25-års aldersgrense for å kjøre semitrailer, mener Halsøy.

Han begrunner dette med at semitraileren er mye mer krevende å kjøre enn vogntog.

  • På en semitrailer går all kraften ned i bolten som holder hengeren fast i trekkvognen. I tillegg kan flytende last gjøre at den blir enda mer ustabil, sier Halsøy.

— Frykter flere ulykker

  1. april veltet en semitrailer med sement ved avkjøringen mot Nesttun på E39. Velten skapte lange køer i rushtiden.

Sist fredag veltet en semitrailer med naturgass i svingene opp mot Vallaheiene på E39. Veien ble stengt i hele 15 timer, og flere beboere ble evakuert på grunn av faren for eksplosjon. Begge sjåførene ble lettere skadet. Den ene sjåføren er i slutten av 20-årene, den andre i begynnelsen av 60-årene.

Halsøy understreker at han ikke uttaler seg om disse to sakene siden de fremdeles er under politietterforskning.

  • På generelt grunnlag så skyldes trailervelt enten høy fart, dårlig vei eller teknisk svikt. Det kan også være en kombinasjon av disse faktorene. Jeg frykter at vi vil se flere slike ulykker i fremtiden, mener fylkeslederen.

Han frykter dette fordi tidspresset blir større på sjåførene, veistandarden er dårlig med dårlig veiskulder, og de som eier godset er for dårlige på å planlegge tidsbruken. Ferger er ett av stressmomentene.

  • Til syvende og sist er det sjåføren som sitter med ansvaret. Det er også han som blir ansvarlig om han bryter kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Men om en sjåfør er eldre og mer erfaren, så vil han kanskje lettere si nei om han ser at det blir for mye stress for å rekke frem i tide, sier han.

Forskjell

Dan-Egil Tuft som driver Tuft Transportskole i Åsane, er klar på at semitrailere er farligere enn vogntog.

-Vi har gjennomført tester på glattkjøringsbane. Bil og henger dro ut av veien ved 42 km/t mens semitraileren bare tålte 32 km/t. Det var rett og slett skremmende å se, sier han.

Ved en sving vil den store hengeren på en semitrailer gå rett frem, og det er kun en liten trekkvogn som skal holde den på plass. Bil og henger har en helt annen vekt og tåler en annen fart, forklarer Tuft.

— Noe av det første vi opplever med våre elever, er at de holder for stor fart inn i rundkjøringer, svinger og kryss. Å kjøre trailer er helt forskjellig fra å kjøre personbil, som er det folk har erfaring fra, sier han.

Etterforsker

Selv om Tuft ikke ønsker å uttale seg om de to veltene som har vært i Bergen nylig, så mener han det statistisk sett er enkelte kjennetegn på ulykker.

— Teknisk svikt eller veistandard er sjelden årsaken. Det er ofte en menneskelig svikt inne i bildet, sier han.

Per Størksen, politioverbetjent ved Fana politistasjon, forteller at de to trailerveltene i Fana ikke er ferdig etterforsket.

Avdelingsdirektør Sonja Sporstøl i Vegdirektoratet sier til Bergens Tidende at de ikke vurderer å endre aldersgrensene.

Heller ikke Trygg Trafikk ønsker å heve aldersgrensen.

  • Men vi ser det som en fordel at sjåfører ikke er altfor unge. Risikoforståelse og atferd endrer seg med alderen, sier direktør Kari Sandberg. Er dette et fornuftig forslag? Hva mener du?
Mariann Engebø Aarseth