– I årene fremover vil flyfabrikkene bli presset til å utvikle helt nye generasjoner av miljøvennlige fly. Allerede i dag forskes det på og utprøves solenergi som drivstoff for store passasjerfly. I høye luftlag er det jo alltid sol, som flyene kan oppta solenergi som drivstoff. Et mål er at opptak av energi via solcellepaneler på flyene, kan gjør dem i stand til å fly 24 timer i mørke, sier strategidirektør Jon Sjølander i Avinor.

Selve flytrafikken står for 96 prosent av de samlede utslippene fra luftfarten. Så det er på selve flysiden og i luf-ten bransjen må hente ut de store gevinstene for å få en bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart, legger han til.

Flybensin fra ørkenen

At dagens nye passasjerfly blir utstyrt med såkalte winglets, altså at ytterste del av vingene bøyes oppover, er bare starten på en revolusjon i luften. I Norge får både SAS og Norwegian et stort antall slike fly, Allerede i dag gir dette fire-fem prosent mindre drivstofforbruk. Et annet tiltak, som vil bidra mye, er at fremtidens fly vil få elektriske motorer i tilknytning til hjulene, slik at de kan kjøres fra terminalen til rullebanen uten at flymotorene går. Dermed kan flymotoren startes rett før flyet kjører inn på rullebanen, mener Sjølander.

Nye fly

Avinors rapport om bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart har vakt stor internasjonal interesse. I rapporten konk-luderes det med at utskifting av fly de 10-12 neste årene alene vil gi gevinst i form av mindre CO2-utslipp fra norsk luftfart på 25-30 prosent.