— Det er betimelig at også det internasjonale miljø for vern av kulturminner får vurdere og diskutere hvordan Bryggen i Bergen bør fremtre, sier Myrvoll.

Neste høst ønsker hun å invitere internasjonale eksperter til Bergen, for at de skal bidra med synspunkter på den endelige utforming av Bryggen.

Dermed markerer hun med all verdens tydelighet at hun vil legge kvalitetskriterier til grunn for arbeidet med Bryggen og aktiviteter knyttet til Bryggen.

— Alt som skal gjøres på Bryggen, også i tilknytning til den pågående omleggingen av trafikken, skal ha høy kvalitet, sier Myrvoll.

Blant fagfolkene hun vil vurdere å invitere til Bergen er eksperter fra den internasjonale kulturminnevernorganisasjonen ICOMOS, som også er rådgivende for Unesco, og bynettverket OWHC.

Myrvoll understreker at debatten om bruken av Bryggen er en type debatt alle byene og stedene på verdensarvlisten kommer opp i før eller siden.

— Det som nå skjer i Bergen er ikke enestående. Problemstillingen blir ofte museum kontra levende by. Vi vil selvfølgelig ha en levende by, og uten å legge et lokk over Bryggen.

I bruk hele året

Torsdag var partene som er involvert i Bryggen-diskusjonen - Byantikvaren, kommunens planavdeling, Stiftelsen Bryggen, Prosjekt Bryggen, gårdeierne og brukerne - samlet til møte, for å sette kursen videre.

— Vi er ikke enige i alt, men jeg tror ikke uenigheten er så stor som den kan virke utad. Vi presenterte vårt forslag, et rundt rammeforslag, og fikk avklart en del misforståelser, forteller Siri Myrvoll.

Forslaget innebærer først og fremst at det blir stor fleksibilitet knyttet til aktivitetene på Bryggen - og at Bryggen skal brukes hele året.

— Men det vil alltid være de verdier som er beskrevet i dokumentet for verdenskulturminnet Bryggen som vil være retningsgivende, sier hun.

Positive næringsdrivende

I et debattinnlegg i Bergens Tidende forleden harselerte Asbjørn E. Herteig med kommunale politikeres tilbøyelighet til å gi dispensasjoner, ikke minst i forhold til Bryggen.

«Private gårdeiere og leietakere har jo allerede tatt seg til rette foran Bryggen - med kommunens tillatelse (i strid med reguleringsplanen for området)», skriver Herteig.

Siri Myrvoll sier til BT at hun opplever de næringsdrivende på Bryggen som meget positive.

— Og bare med gode intensjoner, legger hun til.

— Betyr det at de vil få sin uteservering og sine salgsboder i Bryggen-fronten?

— Foreløpig snakker vi bare rammebetingelser, men det vil neppe bli aktuelt med permanente innslag av slik karakter i fronten av selve Bryggen. Men for varierende arrangementer, vil det jo kunne stille seg annerledes, sier Myrvoll, og viser igjen til ønsket om «fleksibel bruk», ikke minst i en utprøvingsfase, før både reguleringsplan og Bergensprogrammet skal endelig fastlegges og gjennomføres.

Venter på innspill

Sjefarkitekt Stein Furru i kommunens planavdeling sier at møtet mellom Bryggen-partene torsdag munnet ut i en ønske fra kommunens side om at de næringsdrivende på Bryggen kommer tilbake med en helhetlig og felles plan med konkretiseringer av det man ønsker å gjøre foran Bryggen.

— Så får vi se på forslagene. Kommunen har selv ikke midler til tiltak her før det blir snakk om endelige og varige løsninger, sier Furru.

OMVISNING: Bryggen er en bergensk perle - her er det de kongelige som får omvisning av byantikvar Siri Myrvoll, i 1997. ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL