Bergen kommune hadde møtt opp med både informasjonssjefen og kommunaldirektøren, då ei lang rekke småbarnsforeldre rusla inn på Seljedalen skule i går kveld.

Møtet i Fyllingsdalen skulle vise Nattland-foreldra skulen der deira fem-seks år gamle born skal blussast til frå og med neste veke. Frå den andre sida av byen.

Uteskule i staden

Dagen før hadde ein av foreldra, Marianne Høgh Nordtveit, sendt ut ein e-post. Der foreslår ho, som til dagleg utdannar lærarar på NLA Høgskolen (tidlegare Norsk Lærerakademi), at ein i staden for å sende 1.-klassingane hit, kan ha rullerande uteskule på Nattland skule.

— Forslaget går ut på at viss kvart av trinna har ein dag uteskule i veka vil det vere ledig lokale på skulen slik at ein slepp å busse førsteklassingane. Vi synest dei er for små til det, og mitt mål med å fremje forslaget om uteskule var å snu noko veldig negativt til noko som kunne vere positivt for skulen, seier ho, som har ein unge i 1. og ein i 4. klasse.

Lavvo-skule

Sidan inneklimaet er dårleg på Nattland skule, meiner Nordtveit ein rullerande uteskule òg vil gagne dei andre alderstrinna.

Ho viser til at det finst gode pedagogiske opplegg for uteskule, mellom anna på Apeltun skule, som ligg i nærleiken. Nordtveit har òg tatt høgde for dårleg vêr, og foreslår at ein kan kjøpe inn fire, store 25-manns lavvoar. Dei kan plasserast i naturen rundt skulen.

— For knapp tid

Rektor Ole Henry Halleraker ved Nattland skule meiner forslaget isolert sett er bra.

— Hadde det vore noko vi såg før sommaren, slik at vi kunne sikra eit fagleg innhald, kunne dette vore ein kjempetanke, seier han.

Han legg ikkje skjul på at han fryktar det no kan bli for knapp tid til å få til eit forsvarleg pedagogisk opplegg for fem klassetrinn, berre ei veke før bussinga av ungane skal byrje.

— Eg er uroleg for at vi kan forskrekke ein organisasjon som allereie har strekt seg veldig, veldig langt. Men det eg ser her er foreldre som konstruktivt prøver å hjelpe til, seier han.

Vil sjå på det

Etter møtet, som var stengd for pressa, rapporterte alle partar at alle dei frammøtte foreldra hadde støtta forslaget frå Nordtveit.

Rektor Halleraker seier han fortalde foreldra at han no vil ta forslaget om uteskule med til leiarteamet på skulen.

— Vi må sjå kva som er mogleg å få til. Eg har sagt til foreldra at dei skal høyre frå meg i løpet av onsdag. Då må vi ha landa dette, seier han.

— Vi har lita tid, men skulen tek på alvor innspelet, seier Anne-Marit Presterud, kommunaldirektør for barnehage og skule i Bergen kommune, etter møtet.

Ho seier det er skulen som må avgjere saka. På møtet i går var berre foreldre til 1.-klassingane, så det står att å sjå kva resten av foreldra på Nattland skule seier.

— Det er mange ting som må på plass, og vi må ha klart i løpet av veka om vi skal busse eller køyre det opplegget som er foreslått, seier Presterud, som i det minste har eit trøystens ord til dei hardt prøvde foreldra på Nattland:

— Etat for utbygging melder no til meg at dei er i rute med den nye paviljongen ved Sædalen skule. Så der satsar vi på at elevane på Nattland skal inn 1. januar.