Bergens Tidende skrev i går at kommunen skal starte en ordning med gratis busser mellom de to store parkeringsanleggene i utkanten av Bergen sentrum. Hensikten med ordningen er å øke handelen i sentrum. Det var fungerende byrådsleder Trond Tystad som lanserte planen.

Tommy Hansen er senterleder ved et av de største kjøpesentrene i sentrum. Han er ikke begeistret for denne planen. Han mener at når folk først er kommet seg til Nøstebryggen eller ByGarasjen, er det ikke noe problem å gå til butikkene i sentrum.

— Det er en fin tur, sier Hansen, som selv går til Kløverhuset hver morgen etter å ha parkert bilen sin ByGarasjen.

Annen prioritering

Han synes heller ressursene burde vært brukt på en annen måte.

— Man burde heller gjort noe med prisene på bussene inn til sentrum og fokusert mer på 100-bussene, sier han. Han mener at 100-bussene, som ikke krever betaling av reisende mellom Torgallmenningen og Bystasjonen, burde hatt tydeligere merking, at stoppene for disse bussene burde vært gjort bedre kjent og at sonen for gratis påstigning burde vært utvidet.

Han er likevel positiv til at kommunen ønsker å tilby gratis buss til de handlende. Om Kløverhuset vil støtte prosjektet økonomisk, vil først bli vurdert når det foreligger flere detaljer om ordningen.

— Alle tiltak for å bedre handelen i sentrum, er vi positive til, sier han.

- For sjeldent

Senterleder ved Galleriet, Geir Kaland, ønsker hyppige avganger.

— Blir det avgangstider bare hver halve time, blir det for sjeldent. Det blir vanskelig for folk å forholde seg til, sier han.

Det er ikke bestemt om det blir én eller to busser som skal kjøre i skytteltrafikk. Med en buss, vil den kunne kjøre fra ByGarasjen hver halve time. Med to busser, vil de kjøre hvert kvarter.

— Skal dette bli vellykket, vil det kreve en enorm hyppighet. Da må de gå hvert femte eller tiende minutt, mener Kaland.

Han er likevel positiv til tanken om gratis skyttelbusser i sentrum.

— Jeg er prinsipielt tilhenger av at parkeringsanleggene skal være i randsonen av sentrum, og da må vi finne løsninger som hindrer at gangavstandene blir for store. Særlig når det er dårlig vær, er det et poeng at skyttelbusser gir folk mulighet til å komme seg fra den ene delen av sentrum til den andre på en grei måte, synes Kaland.

FAKSIMILE: Bergens Tidende fredag 19. juli 2002.