— Vi vil ikke gå så langt som Hasselt i Belgia og gjøre kollektivtrafikken gratis. Men vi må få en drastisk reduksjon i prisene om folk skal velge kollektivt fremfor bil, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Martin Smith-Sivertsen.

En halvering vil koste rundt 125 millioner kroner i årlige tilskudd til ruteselskapene. Smith-Sivertsen synes erfaringene fra Hasselt er interessante, og adopterer gjerne flere av deres tiltak.

— Vi må få en langt bedre ruteproduksjon. Bussene må komme hyppigere, og fremkommeligheten er avgjørende. Derfor må det bygges flere kollektivfelt og bussene må prioriteres i lyskryss.

Bedringen av rutetilbudet koster 90 millioner kroner. Andre kollektivtiltak koster rundt en halv milliard. Det inkluderer et nytt billetteringssystem.

— Gaias system er gammeldags og fører til at bussene bruker mye lengre tid enn nødvendig fordi passasjerer kjøper billetter av sjåføren..

Høyre ønsker et elektronisk system der billetter kjøpes fra automat på hvert enkelt busstopp. Pengene til dette satte Høyre av i sitt budsjettforslag i Bergen.

Byråd for miljø og byutvikling, Tom Knudsen synes også erfaringene fra belgiske Hasselt er interessant. Men han vil starte med rutetilbudet.

— Vår første prioritet er å etablere et tjenlig tilbud i Bergen. Med blant annet buss hver tiende minutt i rushtiden. Er der en utømmelig kasse, vil jeg vurdere en ytterligere utbedring av tilbudet opp mot reduksjon i prisen.