• Aktive studenter bør få vekttall for sosiale oppgaver, mener administrerende direktør Nils Mæhle ved Høgskolen i Bergen (HiB).

— I dagens utdanningsmarked er det sterk konkurranse om studentene. Det er gjerne de sosiale og kulturelle tilbudene som gir studiestedene konkurransefortrinn. Derfor kan det være en idi å belønne de studentene som engasjerer seg i studentaktiviteter. Men det er en forutsetning at dette har grunnlag i en godkjent studieplan, sier høyskoledirektøren.

I dag får studentpolitikere ved HiB vekttall som kompenserer for en del av jobben de gjør. Medlemmene av koret Voci Nobili får også vekttall for deltakelse i koret. Dette bygger på en godkjent studieplan.

Ved Norges Handelshøyskole (NHH) blir ingen studenter belønnet med vekttall for sine verv, heller ikke ved Universitetet i Bergen.

I stortingsmeldingen blir det foreslått at studenter som kommer seg gjennom studiene på normert tid, får omgjort en stor del av lånet til stipend. Går det senere med studiene, blir det mindre stipend og mer lån. Tillitsverv i studentorganisasjoner går ofte utover studiene. Regjeringen har ikke sagt noe om engasjerte studenter skal skjermes for mer studiegjeld.

— Vi vurderer muligheten for at studenter som har tillitsverv kan få godskrevet vekttall for arbeidet. Men dette er noe vi må komme tilbake til, sier statssekretær Randi Øverland i Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet.