JAN STEDJE

Bakgrunnen er to alvorlige ulykker de siste tre årene. En 10-åring ble påkjørt og drept da han gikk av skolebussen og krysset veien. Ved den andre ulykken ble en førsteklassing påkjørt av en annen bil og påført varige men.

Forsøk med 140 busser

— Vi har gjennomført forsøk med lysende varselskilt på 140 busser i 1999 og 2000. Både skolene og foreldre har gitt tilbakemelding på at de opplever sikkerheten som betydelig bedre med denne ordningen, sier overingeniør Ingvild Gaasemyr i Vegdirektoratet til Bergens Tidende.

— Det betyr en tryggere skolevei for dem som må bruke bussen. Skiltene aktiviseres med påtente lys kun ved holdeplassen. Slik advares trafikantene om at det kan komme barn som krysser veien foran eller bak bussen, sier Gaasemyr.

Evaluerer forsøket

Vegdirektoratet er nå inne i evalueringen av det omfattende forsøket.

— Direktoratet har ennå ikke tatt noen endelig beslutning om hva vi kommer til å foreslå. Ett forslag vi trolig vil komme med er at det skal bli et krav til nye busser at det lages et ledningsopplegg i bussen for påmontering av slike skilt, sier Gaasemyr, og legger til at et slikt krav kommer i tillegg til kravet om montering av sikkerhetsbelte under produksjonen av nye busser.