Sortevik er forbannet på byråkratiets behandling av Tina Myhrstad.

— Det er lov å bruke sunn fornuft. En vær varsom-plakat bør henges opp på kontorene. Det handler ikke om å være snill eller at alle skal få alt, men å bruke sun fornuft, sier stortingsrepresentanten.

Han ble svært engasjert da han leste om dødssyke Tina Myhrstads kamp for å få ytelser fra folketrygden.

— Det ser ut som om holdningene er at folk ikke skal hjelpes. Innbyggere som ikke har fått informasjon om sine rettigheter, eller som har fått feil informasjon, skal få hjelp - ikke bli avvist. Det er helt uakseptabelt, mener Sortevik.

KrFs medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Laila Dåvøy, reagerer også kraftig på NAVs håndtering av saken.

— Her har NAV kjørt over et menneske som ligger nede. Her er det så mange menneskelige hensyn som spiller inn. Jeg mener at NAV også har gjort feil. Tina Myhrstad har betalt trygdeavgift, de har tatt imot penger fra henne over lang tid. De kunne opplyst henne om at hun ikke har fylt ut det nødvendige skjemaet. Det sier seg selv at hun ikke kunne kjenne til dette, sier Dåvøy.

Arne Sortevik tar til orde for å bekjempe «byråkratiske holdninger som medfører slike saker som dette».

— Jeg vil ha en annen form for byråkrater, som er i stand til å gjøre modige og fornuftige fortolkninger av regelverket, sier han.

Arne Sortevik sendte i går saken videre til sine Frp-kolleger i helse- og omsorgskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen, for å ta saken opp på statsrådsnivå. Det var før NAV gjorde retrett i går ettermiddag og ga Tina Myhrstad rettighetene til trygdepenger.