I dag kan ungdom mellom 16 og 20 år betale 295 kroner i måneden for kortet, som gir adgang til å reise ubegrenset med buss, båt, ferge og tog innenfor Hordalands grenser. Kortet gjelder imidlertid ikke på nattbussene.

– Vi kommer til å arbeide for å få senket aldersgrensen, slik at alle som har fylt 13 år, kan få kjøpe det. Vi ønsker også at alle opprettholder retten til ungdomskort til de er ferdig med videregående skoler eller læretiden, sier Lars Arne Nilssen, som er leder for komiteen for miljø og byutvikling i Ungdommens bystyre.

I vedtaket fra i dag ligger det også å arbeide for at kortet også skal gjelde på nattbussene.

Det er Hordaland fylkeskommune som avgjør hvordan ungdomskortordningen skal se ut.

– Vi vil se om vi får andre ungdomsråd med oss, og deretter rette en henvendelse til fylkeskommunen, sier Lars Arne Nilssen.