Det sier sykehusdirektør Stener Kvinnsland til BT. Det er ennå ikke tatt stilling til hvem som skal bli bedt om å påta seg et slik oppdrag.

Faglig uenighet

— Vi håper å få til en slik gjennomgang. Vi tenker oss at fagfolk fra en større psykiatrisk institusjon i Norden skal engasjeres for å foreta en vurdering av arbeidsmetoder og faglige retningslinjer ved avdelingen, sier Kvinnsland.

Utgangspunktet er intern uenighet i fagmiljøet ved sikkerhetsavdelingen om metoder som brukes i behandlingen.

Han synes det er viktig at ekspertisen blir hentet fra utlandet i en slik sammenheng. Gjennomgangen er ett av mange midler som nå tas i bruk for å skape ro ved institusjonen.

Ledelsen styrket

— Vi kan ikke leve med situasjonen slik den er nå. Det har vært mange vonde oppslag om sikkerhetsavdelingen i mediene den siste tiden. Det er ikke riktig å si at forholdene er utrygge, men de kan komme til å bli det hvis usikkerheten får vedvare, mener Kvinnsland.

I går orienterte han styret i Helse Bergen om fremdriften i arbeidet med å løse problemene ved institusjonen. Han presiserte at ikke er så enkelt som å fjerne ledere, og opplyste blant annet at det allerede er tatt skritt for å styrke den nåværende ledelsen ved sikkerhetsavdelingen.

Rapport om tre uker

Helsetilsynet i Hordaland har bebudet at de vil foreta et tilsyn ved sykehuset. Kvinnsland understreker at dette tilsynet ikke har kommet i stand på grunnlag av den siste tidens mye omtalte hendelser ved sykehuset. Det er snakk om et tilsyn av rutinemessig karakter, påpeker han.

Akkurat nå er man i gang med å gjennomføre en såkalt finkartlegging av alle sider ved arbeidsmiljøet ved avdelingen. Samtlige ansatte blir grundig intervjuet. Intervjuundersøkelsen skal være avsluttet innen 30. januar. Innen 9. februar skal det foreligge en rapport med utgangspunkt i opplysningene som er hentet inn fra de ansatte. Denne rapporten skal i sin tur danne utgangspunkt for tilrettelegging av tiltak.

170.000 i bøter

— Prosessen er i gang. Det dreier seg om seriøse og grundige tiltak som skal sette oss i stand til å komme inn til kjernen i problemene. Jeg har en god følelse, sier Kvinnsland.

I mellomtiden ruller dagbøtene fra Arbeidstilsynet. Helse Bergen ble fra l. januar ilagt dagbøter på 10.000 kroner for ikke å ha ryddet opp i forholdene ved sikkerhetsavdelingen ved Sandviken. Hittil har regningen kommet opp i 170.000 kroner.