De driftige folkene i stiftelsen har kommet over en 1920-modell av en amerikansk brannbil, en American La France. Det er forhandlet med den danske eieren om et eventuelt kjøp. Stiftelsen ser på denne måten muligheten for å skaffe seg et nok et klenodium til sin samling, et unikt innslag i det som kan komme til å bli et brannmuseum i Bergen.

Bergen Brannvesen har hatt tre slike brannbiler. De ble levert på 1920— og -30-tallet. Den siste ble levert til hugging på 60-tallet. Noen få deler av disse vognene er bevart og stilt ut i utstillingen i Arna Brannstasjon.

Bilen som stiftelsen nå har på hånden, er i tipp topp stand med diverse ekstrautstyr. Stiftelsen mener bilen er en unik sjeldenhet, trolig den eneste i sitt slag i Europa.

Nå ønsker Bergen Brannhistoriske Stiftelse å hente bilen til Bergen. Den er til salgs for 170 000 kroner. Finansieringen er tenkt som et spleiselag mellom Bergen Bymuseum, stiftelsen og lån. Men bilen må registreres og det må betales moms. For å klare å sikre seg bilen, mangler stiftelsen rundt 50 000 kroner. Brannbilentusiastene håper at noen interesserte, giverglade bergensere vil hjelpe til med å skaffe disse pengene. Håpet er at brannbilen skal få plass i Skansen brannstasjon. Stiftelsen har nå inngått avtale med BBE om leie av stasjonen til utstilling av brannbiler.

UNIK BRANNBIL: Bergen Brannhistoriske Stiftelse håper å få pengehjelp til å hente hjem til Bergen denne sjeldne brannbilen - en American La France. FOTO: PRIVAT