— Her fra Peter Motzfeldsgate kan Bybanen gå i tunnel helt til Slaktehustomten. Det vil gå mye fortere enn en bybane som snegler seg over Torget og Bryggen, sier Gabriel Fliflet i Naturvernforbundet Hordaland.

Han peker på gatestumpen som går opp fra Kaigaten mellom Rådhuset og Sparebanken Vest. Her ønsker et enstemmig styre i Naturvernforbundet at tunnelinnslaget til Bybanen til Åsane skal legges.

Ikke Bryggen og Torget

Forbundet advarer i sin høringsuttalelse mot å legge Bybanen over Torget, slik kommunens planetat ønsker. Hovedårsakene er risikoen for stormflo og dårlige grunnforhold. Men de foreslåtte traseene vil også skape store konflikter med fotgjengere og syklister.

"Bryggen og Torget er derfor uegnede områder for Bybanen, den fremtidige ryggraden i byens transportsystem", skriver Naturvernforbundet.

Forbundet peker dessuten på problemene som den eksisterende Bybanen har hatt med å komme ned i den planlagte kjøretiden på 21 minutter mellom sentrum og Nesttun. Årsaken er at banen møter kryssende trafikk, har mange svinger og bruker lengre tid på stoppene enn planlagt.

"Erfaringene fra Nesttun-banen må føre til at vi ikke gjør tilsvarende feil i planleggingen av Bybanen mot Åsane. Samtidig vil vi tilrå at stoppmønster og trasé for sentrum – Åsane baseres på en reisetid som er konkurransedyktig på tid med bil. Det bør utredes alternativer med reisetid ned mot 15 minutter" skriver forbundet.

Derfor mener de løsningen er en lang tunnel fra Kaigaten til Slaktehustomten. Da unngår traseen hele Vågsbunnen, og kan bygges i fast fjell gjennom størsteparten av sentrum.

Ulempen er at banen da kommer et stykke fra selve sentrumskjernen. Det mener Naturvernforbundet kan motvirkes på to måter:

• Det blir laget stoppesteder i fjell ved Fløibanens nedre stasjon og under Krohnengen, med gangtunneler mot sentrum.

• Man beholder det nåværende stoppestedet i Starvhusgaten, og lar noen avganger fra nord og sør stoppe der.

Under Torgallmenningen

Et annet alternativ kan være at banen går i tunnel under Torgallmenningen, ut på Nordnes og i tunnel under Vågen, mener forbundet. Også det vil gi en rask bane som går utenom det mest sårbare området.

Naturvernforbundet er dermed enig med Statens vegvesen, som i sin høringsuttalelse krever at det blir utredet et alternativ som ikke går over Torget. Også fylkesrådmannen er inne på noe lignende i sin uttalelse. Han beklager at alternativet fra Peter Motzfeldts gate er tatt ut i silingsrapporten, og ber om at det blir tatt med i utredningen igjen.

— Det er flott dersom flere er enige med oss om at Bybanen ikke bør gå over Torget, sier Fliflet.

Vil utrede tunnel

Håkon Rasmussen, prosjektansvarlig for Bybanen i Bergen kommune, sier at de gjerne vil ha med et stopp på Torget.

— Torget er jo et veldig sentralt målpunkt med store deler av byens tilbud i gangavstand. Et stopp her vil bli et av de mest benyttede på Bybanen. Da er det viktig at stoppet blir tilgjengelig og godt plassert, sier han.

Å grave seg under bakken på Torget blir svært kostbart. Derfor er en holdeplass i fjellgrunn den mest sannsynlige løsningen hvis banen skal gå i tunnel gjennom sentrum. Da er området rundt Fløibanen mest aktuell.

— Da mister man dekningen av viktige deler av sentrum og indre deler av Nordnes, sier Rasmussen.

Han er likevel klar på at kommunen vil høre på innspillene, og utrede en tunnelløsning.

— Dette må vi utrede videre, ja. Vi må få veid de faktiske fordeler og ulemper med de ulike alternativene mot hverandre på en åpen og god måte. Om Peter Motzfeldts gate er det beste alternativet må vi også se nærmere på. Da mister en jo også stoppet som skal sørge for kontakten i med resten av kollektivsystemet.