Hun ber Statens vegvesen utarbeide planer for å føre trafikken i tunnel under det sterkt trafikkerte krysset på Danmarks plass.

— Etter at vi i vinter har kjent konsekvensene av trafikkbelastningen på kroppen i form av sterk forurensning, er det nødvendig å vise handlekraft og tenke fremover, sier Selsvold Nyborg.

Nå har hun i første omgang tatt initiativ til et møte mellom fylkeskommunen, Bergen kommune, omlandskommunene og Statens vegvesen for å diskutere mulige løsninger.

— Det er nødvendig å evaluere de kortsiktige tiltakene som er iverksatt med sikte på å redusere utslippene. Men det er også viktig å drøfte mer permanente tiltak i et samlet transportsystem i bergensområdet, sier fylkesordføreren.

I dag morges hadde luften på Danmarks plass «mye forurensning», men den har ikke oversteget grenseverdien på 200 mikrogram nitrogendioksid per kubikkmeter luft. Den gjorde den derimot tidligere i uken.

Er tunnel en god idé? Si din mening i kommentarfeltet!

TEPPELAGT: Giftskyen over Bergen - sett fra Lønborg. ARKIVFOTO: Jan M. Lillebø.