Hvert år blir i snitt 120 personer skadet av fyrverkeri i Norge. Justisminister Knut Storberget har gått inn for forbud mot raketter med styrepinne fra neste år, mens såkalte effektbatterier og bakkefyrverkeri fortsatt vil være lovlig.

Det tror ikke Bull er noen god løsning.

«Effektbatterier har vært årsaken til flere av skadene som har ført til fullstendig synstap», skriver han i en kronikk i dagens BT .

Bull har selv ringt rundt til alle landets øyeavdelinger på 1. nyttårsdag for å kartlegge skadene. Han mener forbud mot privat fyrverkeri er veien å gå for å få ned antallet skader.


Les Bulls kritikk her og delta i debatten

Les også: 100 rakettutsalg kontrollert i går — to ble stengt

Også andre har reagert på forslaget fra justisministeren.

Forsikringsselskapet If hadde i fjor flere saker der personer ble skadet etter omgang med fyrverkeri. De fem mest alvorlige skadene var forårsaket av fyrverkeribatterier.

— Vi synes det er et tankekors at det blir forbud mot pinnerakettene, ikke mot det som har gitt de alvorligste personskadene, sier Emma Elisabeth Vennesland i If til NTB.

Forslaget skal på høring over nyttår, men vil etter alt å dømme bli vedtatt av Stortinget.

VERNEBRILLER: Overlege Nils Bull viste for noen år siden vernebriller ved bruk av fyrverkeri. Nå etterlyser han langt strengere tiltak mot skadene fyrverkeri forårsaker.
Oddleiv Apneseth (arkiv)