Byrådet i Bergen vedtok tirsdag å dele prosessen med Sotrasambandet opp i to planer: En for Kolltveit — Storavatnet, og en for Storavatnet - Liavatnet.

— Vi har fulgt rådet fra Statens vegvesen. Med denne løsningen ivaretar vi interessene til både Bergens-siden og Sotra-siden, sier Lisbeth Iversen (KrF), byråd for byutvikling, næring og klima i Bergen kommune.

Byrådet vil ha et kryss på Bergens-siden ved Storavatnet, som skal binde sammen to tunneler (en til den nye Sotrabroen og en til Liavatnet).

— Hvis vi skulle laget én lang tunnel fra Drotningsvik til Liavatnet ville vi fått problemer både med den tekniske gjennomføringen, og med EØS-regelverket. Dette har vi sett i arbeidet med E39 i Rådalskrysset. Det ville også føre med seg betydelige naturinngrep, sier Iversen.

Kollektivsatsing

Hun ser for seg en stor kollektivterminal ved Storavatnet, hvor bilister fra Askøy, Sotra, Øygarden og Bergen vest kan parkere for å ta bussen inn til Bergen sentrum.

— Vi håper å få til et kollektivfelt fra Sartor senter inn mot Bergen. Det siste stykket inn mot sentrum må det nok bli sambruksfelt. Dette skal vi få til på kort sikt, lenge før Sotrasambandet er ferdig.

Bompenger skal også være en motivasjon for å få bilister fra vest til å velge kollektivt.

Tidspress

Med tirsdagens vedtak i byrådet mener Iversen det er realistisk å nå fristen for å få med Sotrasambandet i Nasjonal transportplan (NP).

Fjellordfører Eli Årdal Berland er fornøyd med vedtaket i Bergen.

— Det er bra at vedtaket er gjort, så vi kan få planene ut på høring. Det er veldig viktig at Fjell og Bergen blir enige om en løsning, ellers blir det ikke noe nytt samband, sier hun.

Også hun tror det er mulig å rekke NP-fristen.

— Det må vi. Jeg er evig optimist.

Byggearbeidet kan tidligst begynne i 2017. Sambandet vil da kunne åpnes rundt 2021.