KARI PEDERSEN

Torsdag skrev Bergens Tidende at to rundkjøringer i Indre Arna har spart samfunnet for 16 trafikkulykker på ni år.

Lesere — og bilister - har henvendt seg til avisen for å påpeke at tilgrodde rundkjøringer neppe hindrer ulykker. Når buskaset gjør det umulig å se tvers over, blir rundkjøringen trafikkfarlig, blir det hevdet.

— Rundkjøringen til Ådnavegen er en av dem som er så tett beplantet at vi mister sikten, sier Sigurd Einarsen i Morvik.

Svein Kvidal som er bosatt i Loddefjord, føler at rundkjøringen ved Vestkanten er så begrodd at det føles utrygt å kjøre inn i den:

— Jeg bor på Sildaberget. Når jeg kommer ned Bjørndalsbakken og skal inn i rundkjøringen, ser jeg ikke bilene som kommer fra Haakonsvern, fordi buskene i midten er blitt så høye, sier Kvidal til Bergens Tidende.

Senioringeniør Tor Høydal ved Statens vegvesen region vest sier at det foreligger helt presise krav til hva som er tilstrekkelig sikt i en rundkjøring:

— 10 meter før vikelinjen skal du kunne se 50 meter i den retning bilene kommer fra, som du skal vike for. Enten inn i neste arm eller videre i rundkjøringen.

Private firma som foretar vedlikehold for veivesenet har skriftlig pålegg om å se til at siktkravet blir overholdt.

Store rundkjøringer, som den ved Ådnavegen, tåler mer beplantning enn mindre rundkjøringer, sier Høydal, som legger til at spørsmålet om sikten er god nok blir vurdert fortløpende.

— Men vi ser gjerne at publikum tipser oss hvis de mener at sikten er blitt for dårlig, så skal vi undersøke, legger han til.

— Svein Kvidal sier han flere ganger har ringt og klaget på buskaset i Loddefjord, uten at noe har skjedd?

— Vi skal ta en kikk på rundkjøringen i Loddefjord, lover Høyland.