Mannen hadde promille på 2,0 1etter ulukka der to eldre kvinner omkom, skriv Sogn Avis.

Saka er no ferdig etterforska og er sendt over til Statsadvokaten i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.