Venstre mener Bergen bør gjøre som Kristiansand, derpolitikerne har vedtatt å opprette et sanitærtilbud til tiggere i byen.Tilbudet skal gi tiggere og andre bostedsløse tilgang til toalett og dusj.

— Dette gir et grunnleggende velferdstilbud tiltiggere og deres barn. Hva gjør byrådet for å bedre de sanitære forholdene fortiggere, og hva vil byrådet gjøre for å løse de sosiale problemene forbundetmed tigging? spurte Erlend Horn (V) i bystyrets spørretime.

Byrådsleder Monica Mæland (H)svarte at byrådet ikke har noen planer om å lage et eget senter for utenlandsketiggere. Hun viste til det nye toalettet på Fisketorget, som er åpent for alle.

— Når det gjelder våre egne borgere som tigger, såskjer det ofte i kombinasjon med bruk av rusmidler. Vi har en rekkeoppfølgingstiltak for denne gruppen, sier Mæland.

Hun la til at byrådet ikke ønskerå innføre et forbud mot tigging, slik Høyres landsmøte åpnet for i sitt vedtakforrige helg. Bergens politivedtekter gir politiet mulighet til å slå ned påaggressiv tigging.