— Samarbeidet mellom helsestasjoner og tannleger er for dårlig. For å få fanget opp risikoindividene er det for sent å sjekke tannhelsen når barna er tre år. Da kan tennene allerede ha utviklet tannråte. Grunnlaget for godt tannstell må legges mye tidligere.Det sier professor i barnetannpleie, Magne Raadal, ved Det odontologiske fakultetet i Bergen. Han opplever at det er svært ulik praksis når det gjelder å følge opp tannhelsen til de minste barna. Nå vil han at distriktstannklinikkene skal følge opp helsestasjonene bedre, og bruke tannpleierne til å lære opp helsesøstrene.- Det er viktig at helsestasjonene er skolerte i å sjekke barns tenner. Dessuten må de formidle kunnskap videre til foreldrene, sier Raadal.