Mandag skrev bt.no at forhåndsbestilling av taxi slett ikke er noen garanti for at du faktisk får taxi til avtalt tid. Da Tor Aase Johannessen skulle til fly til Paris i forrige uke, fikk han etter flere purringer vite at det ikke var mulig å skaffe noen taxi til Flesland.

Nå vil Forbrukerrådet opprette en offentlig klagenemnd for taxinæringen, for å få fastsatt hvilke plikter og rettigheter som skal gjelde mellom taxiselskap og kunder.

Må kunne kreve erstatning

– Når et taxiselskap godtar en bestilling, er det en avtale mellom taxiselskapet og kunden. Kunden må kunne forvente at taxiselskapet holder denne avtalen, sier rådgiver Trond H. Nilsen i Forbrukerrådet.

– Det har svivet og gått i denne bransjen i årevis. Å bryte en avtale får små konsekvenser for drosjeselskapene. Det må komme på plass bedre transportvilkår som gir forbrukerne bedre rettigheter, fortsetter han.

Han mener at taxiselskapene bør kunne avvise en bestilling hvis de ikke har kapasitet til å håndtere den, og at kundene må kunne kreve erstatning hvis taxien ikke kommer som avtalt.

Næringen definerer vilkårene – Nå er det drosjeselskapene selv som definerer vilkårene, og selskapets ansvar er begrenset til prisen på reisen. Hvis man ikke kommer til enighet med drosjeselskapet kommer man ingen vei. Neste skritt er å gå til retten, og det er det høy terskel for å gjøre, sier han.

Derfor ønsker Forbrukerrådet en klagenemnd for taxinæringen, der forbrukerne kan fremme krav om erstatning eller komme med andre klager, og få dem vurdert av en uavhengig part. Slike klagenemnder finnes allerede for reiser med rutefly, pakkereiser og en rekke andre bransjer.

– En slik klagenemnd kan gi prinsippavgjørelser, slik at vi får klargjort hvilket slingringsmonn drosjepassasjerene må regne med, sier Nilsen.

– Klag til oss

Administrerende direktør Jan Valeur i Bergen Taxi tror ikke en offentlig oppnevnt klagenemnd er det riktige for taxinæringen.

– Vi er først og fremst opptatt av at det skal være lett å klage til oss, og at vi behandler kundeklagen skikkelig hvis en kunde er misfornøyd, sier han.

Valeur tror ikke at en klagenemnd ville ført til vesentlige endringer i ansvaret taxiselskapene har overfor sine kunder. Han synes bransjen stort sett håndterer klager fra kundene på en god måte.

– Hvis vi er skyld i forsinkelser eller andre problemer yter vi i utgangspunktet erstatning tilsvarende prisen på turen. Det har vært noen enkeltsaker der kundene har vært veldig uenige med oss. I disse tilfellene mener vi at kunden har hatt litt for høye forventninger i forhold til erstatningsplikt, sier han.

VIL IKKE HA KLAGENEMND: Administrerende direktør Jan Valeur i Bergen Taxi tror ikke en offentlig klagenemnd er veien å gå.
Rune Berentsen