I går skrev BT at barne— og familieministeren vil samle all barnehagestøtte i ett statlig tilskudd og yte samme støtte til private og offentlige barnehager. Samtidig skal barnehagestøtten trappes opp til den dekker 80 prosent av utgiftene. Da må staten samtidig stille krav til barnehagene og ordnede arbeidsforhold for de ansatte, påpeker Ingunn Alver, leder i Utdanningsforbundet i Hordaland.

— Tariffavtale for alle må være et ufravikelig krav, uttaler Alver.

Vegrer seg

Utdanningsforbundet, som er navnet på sammenslutningen av Norsk Lærerlag og Lærerforbundet, har medlemmer i de fleste barnehagene. Ifølge Alver slåss forbundet med hver enkel barnehage for å få på plass tariffavtaler. Av økonomiske grunner vegrer eierne seg.

Hordaland er godt stilt når det gjelder tariffavtaler i private barnehager. - I andre deler av landet er bildet mye verre, sier Alver.

Trapper opp som vedtatt

Bergen er allerede i gang med å likestille private og offentlige barnehager. Her må de private barnehagene ha tariffavtale for å få kommunal støtte.

Opptrappingen av støtten til de private går sin gang, selv om byråd Anne Gine Hestetun venter med å utarbeide et nytt system som skal sørge for mest støtte til de beste barnehagene.

De private barnehagene pluss de åpne plassene i bedriftsbarnehager får i år 10.000 kommunale kroner pr. plass, pluss støtte til søskenmoderasjon.

— Disse tiltakene gjennomføres uavhengig av regjeringens signaler om ny finansieringsordning fra 2003, understreker Hestetun.