Turen går fredelig langs en grusvei i Byfjellene. Plutselig skvetter du til. En syklist kommer rasende forbi.

— Noen venner av meg opplevde det senest i går. De ble nesten kjørt ned da de var ute og jogget, sier Tony Gjessvåg.

Han driver selv med terrengsykling og har tatt initiativ til et lokallag for Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) i Bergen. Målet er å spre gode holdninger blant syklister som ferdes andre steder enn på asfalt. I tillegg ønsker organisasjonen å sikre at syklister skal få lov til å sykle i terrenget.

Den første utfordringen er å hindre konflikter mellom gående og syklister. Kun et mindretall av syklistene som bruker Byfjellene, er organisert. Derfor er det vanskelig å nå ut med informasjon gjennom kanaler som idrettslag eller sykkelforeninger.

Vil ha kontroll før august

— Det eneste som nytter er å ha med seg politi ut i fjellet for å stoppe dem som råsykler, sier Gjessvåg.

Når noen stoppes, kan de samtidig få informasjon om hvordan de bør oppføre seg som syklister i utmarken. I Oslo har sykkelforeninger, politi og kommune samarbeidet om å gi informasjon til syklister på denne måten.

I forkant av Birkebeinerrittet mener Gjessvåg at det er særlig viktig at det er synlig politi i Byfjellene.

— Mange trener ekstra mye før rittet, og ikke så mye ellers i året. For å nå flest mulig, er det best vi er ute i månedene før rittet, mener Gjessvåg.

Kommunen sier ja

Hver måned kommer det inn e-poster eller telefoner om råsykling til byfjellsforvalter i Bergen kommune, Jan Robert Brandsdal. Bergen kommune har tidligere ikke kontrollert syklister i Byfjellene. Brandsdal er med på forslaget fra Gjessvåg om å ta politiet med ut.

— Det tror jeg ville fungert. Det er viktig å skape gode holdninger blant syklistene. Kommunen kunne for eksempel hatt en aksjonsdag på Fløyen i samarbeid med politiet, sier Brandsdal. Der stopper enigheten mellom terrengsyklistene og kommunen.

Ulovlig og lovlig til fjells

Tony Gjessvåg og Mikael Tjemsland og Thor Møller fra Fløyen mountainbike club er ute på en liten treningsøkt. De sykler kontrollert over røtter, vipper opp og ned over noen mellomstore steiner på stien. Kommunen liker ikke at de gjør det. På nettsiden byfjellene.no står det klart at kommunen frarår all sykling i terreng i Byfjellene.

— Jeg tror en sykkel som kjører i gjørme skaper mer slitasje enn noen som går, sier Brandsdal.

Tjemsland og Gjessvåg etterlyser dokumentasjon på at syklister sliter mer på terrenget enn folk som går. Til nå mener de det er for mye synsing når kommuner frarår folk å sykle i utmark.

— Vi som sykler i terrenget ønsker også å ta vare på naturen. Derfor sykler vi ikke der det er vått, sier Gjessvåg.

— Vi ønsker å ta ansvar og å gjøre en innsats, for eksempel gjennom å være med å bygge klopper, sier Mikael Tjemsland.

Kommunen støtter seg til Marka-veileder utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. Der står det at «sykling er uproblematisk etter faste og tørre veier. Sykling etter naturlige stier på mykt eller vått underlag vil gi slitasjeskader og være konfliktfylt uansett».

— Klimaet vi har i Bergen gjør naturen ekstra sårbar for slitasje, sier Brandsdal og legger til at han synes sykkelspor på Vidden er et fremmedelement.

Er det mye råsykling i Byfjellene? Bør det være lov å sykle i terrenget? Si din mening.

Paul S. Amundsen
Paul S. Amundsen