• Ikke veien å gå, svarer byråden.

Flere partier tar til orde for et eget sykkelkontor som skal ha det overordnede ansvaret for planlegging av sykkelveier i Bergen.

Tanken er å finansiere sykkelkontoret med ubrukte midler i Bergensprogrammet.

— Det er et problem at Bergen mangler kapasitet på planlegging av sykkelveier, sier Endre Tvinnereim, bystyremedlem for Byluftlisten.

Han foreslo å lage et kommunalt sykkelveikontor da bybudsjettet ble behandlet i Finanskomiteen.

— I og med at det blir finansiert av sykkelveimidler fra Bergensprogrammet, vil det gå utenom kommunens budsjett, sier Tvinnereim.

11 ansatte

Han ser for seg at kontoret bemannes opp til 11 stillinger, og vil bruke 10 millioner kroner av Bergensprogrammet til dette.

— Planen er at det skal bli av samme type som Bybanekontoret. Vi må ha noen som koordinerer sykkelsatsningen i bergensregionen, og som sørger for å få på plass et gjennomgående sykkelveinett gjennom sentrum mot sør, nord og vest, sier bystyrepolitikeren.

Venstre kom med tilsvarende forslag.

— Tanken vår er å opprette sykkelkontor etter modell for Bybanekontoret, som har ansvar for å formidle midler, og komme i gang med å bygge sykkelveier ut fra de planer som er vedtatt, sier Anders Skoglund (V).

— Det er viktig med noen som tenker helhetlig og har tid til å følge med på planleggingsprosjekter og tenke sykkel i alle planer. Hadde vi hatt sykkelkontor da Strandkaien ble planlagt, hadde vi kanskje hatt sykkelvei der nå, sier Tvinnereim.

Er i gang

Byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg (KrF), tror ikke eget sykkelkontor er veien å gå.

Vi trenger ikke så mange flere ansatte. Vi må bruke mer på å bygge sykkelveiene, og ha færrest mulig på kontor. Filip Rygg

— Vi er allerede godt innenfor dette i plattformen vår. Vi skal lage et sykkelprosjekt knyttet til byrådsavdelingen. Det henger sammen med at vi skal investere 78 millioner kroner på gang- og sykkelvei gjennom Bergensprogrammet i 2012, sier Rygg.

Han tror et kontor med 11 ansatte blir for mye.

— Vi trenger ikke så mange flere ansatte. Vi må bruke mer på å bygge sykkelveiene, og ha færrest mulig på kontor, sier han.

Diskuter saken under:

SYKKELENTUSIAST: Endre Tvinnereim, bystyremedlem for Byluftlisten.
EIRIK BREKKE