KRISTINE HOLMELID

I morgen går trolig politikerne i Opplærings— og helseutvalget inn for at Nordens største privatskolekjede, Ultra utbildning, får etablere seg i Bergen.

I Bergen skal skolen ha navnet John Bauer Bergen AS. Får skolen godkjenning, starter den til høsten med 175 elever. To år etter er målet 525 elever.

Slåss om ungdommene

— Vi er positive til skolen. Men vi ser fylkesrådmannens poeng med at det allerede er mange skoler som tilbyr allmennfag og medier og kommunikasjon. Det vil bli viktig for nye skoler at de også kan tilby yrkesfag, sier Roald Stenseide (FrP), leder for Opplærings- og helseutvalget i Hordaland fylkeskommune.

Bergens Tidende har også vært i kontakt med Høyre og KrF, som sammen med FrP har flertall i utvalget. Høyre er klar på at de sier ja til den nye skolen.

— Vi ser ingen grunn til å si nei, sier Lars Inge Bremnes (H), nestleder i utvalget.

— Vi er i prinsippet for friskoler, men ser også problemer med å godkjenne, sier Oddvar Johan Jensen (KrF).

Private og offentlige skoler nærmest slåss om 16-åringene. Det er ikke lenger et krav at de private skolene skal være et pedagogisk eller verdimessig alternativ til den offentlige skolen.

Så langt i år har 68 aktører søkt om å starte helt nye videregående skoler i Norge.

Frister 16-åringene

Fylkesrådmannen frarådet nylig godkjenning av John Bauer Bergen AS. Selv om tallet på 16-18-åringer vil øke i Hordaland de nærmeste årene, mener fylkesrådmannen at det nå er nok plasser innen allmennfag og medier og kommunikasjon i fylket. Et faremoment er at offentlige skoler kan bli tvunget til å legge ned. Fra i høst er det fritt skolevalg på videregående i fylket.

Fylkesutvalget skal også behandle saken, mens Utdanningsdirektoratet har siste ord.

I fjor høst fikk privatskolene Akademiet og Sonans godkjent over 500 plasser i Bergen. John Bauer Bergen AS tilbyr et opplegg som trolig er fristende for mange 16-åringer: Egen bærbar pc til alle, ingen privat innkjøpte bøker og egen personlig rådgiver. Skolepengene er på 10.800 kroner året.