— Det er jo utrolig flott her. Vi har ikke råd til å la dette bygget gå. Dette vil bli så bra, sier Marita Moltu, gruppeleder for KrF i bystyret i Bergen.

Hun står ved inngangen til Nordnesparken og ser på det som en gang huset Sjømannsskolen i Bergen. Når Høgskolen i Bergen (HiB) åpner dørene til sitt flunkende nye bygg på Kronstad i 2014, forsvinner studenter og lærerkrefter ved Institutt for vernepleie og sosialt arbeid fra Nordnes til Kronstad. Studenter ut, barnehagebarn inn, er Marita Moltus forslag.

— Det er fin beliggenhet med et stort og flott uteområde. Dette vil kunne gi innbyggerne på Nordnes og i sentrum en nærbarnehage som kan løse mye av problemet med mangel på barnehageplasser i området., sier Marita Moltu.

Dårlig dekning

Av «Plan for barnehageutbygging 2012-2024», vedtatt av bystyret i juni i fjor, fremgår det at hvert tredje barnehagebarn som bor i Bergenhus bydel, har barnehageplass utenfor bydelen. Planen viser også at nettopp Nordnes og Møhlenpris er sentrumsområdene med dårligst barnehagedekning.

— I sentrum vil det alltid være behov for mange barnehageplasser i og med at mange jobber her. Har man barnehageplass nær arbeidsplassen, vil tidspresset på levering og henting bli mindre og man får tilbringe mer tid sammen med barna sine, sier Moltu.

— Det er vanskelig å finne tomter i sentrum. At så store og sentrumsnære bygg eid av det offentlige blir ledige er en gyllen anledning for Bergen kommune, sier Marita Moltu.

— Vi har tenkt tanken vi også og er obs på at det vil bli mange ledige bygg når HiB flytter til Kronstad, sier Anne-Marit Presterud, kommunaldirektør for barnehage og skole.

— Men 2014 er egentlig litt for sent, slik jeg ser det.

Strides om bygget

Sjømannsskolen bruker i dag av HiB, forvaltes av Statsbygg, eies av fylkeskommunen, men omfattes av den såkalte Anger-avtalen fra 1971, da en rekke eiendommer i bergensområdet ble overtatt vederlagsfritt av Hordaland fylkeskommune fra Bergen kommune.

I avtalen ligger en klausul som åpner for at Bergen kommune kan kreve tilbake eiendomsretten over grunn og bygninger, dersom de ikke lenger benyttes til de formål som lå til grunn for overføringen. Det kravet er oppfylt når HiB flytter ut, mener Bergen kommune. Fylkeskommunen på sin side, er ikke umiddelbart enige. Begge parter har advokater på saken.

I dag ligger allerede Fredriksberg barnehage i området ved Sjømannsskolen. I planen for barnehageutbygging ligger det opprettelse av såkalt oppveksttun, det vil si opprettelse av barnehageavdeling, på Nordnes og Møhlenpris skole i 2013.

- En perle

Hvor mye av bygget som eventuelt skal tas i bruk til barnehage og hvor mange barn den kan huse, vil Moltu overlate til fagfolk å vurdere. At en del forskere og andre mener store barnehager ikke er bra for de minste barna, bekymrer ikke.

— Jeg ser ikke det store problemet med det. Det handler mer om hvordan barnehagen organiseres. Barna behøver jo ikke å være rundt på hele bygget, sier Moltu.