– Spesialundervisningen er et område jeg er bekymret for, poengterer han, og vil nå stramme opp både offentlige og private skoleeiere.

– Det statlige tilsynet med opplæringsloven og privatskoleloven skal målrettes og gjøres enda mer effektivt, lover Djupedal, og legger til at skoleeierne snart også får en ny veileder som tydeliggjør hva lovkravene innebærer, også kravet om et forsvarlig system.

Tilsynet fylkesmennene nå har utført, og som BT har gjennomgått, har skjedd etter oppdrag fra ministeren.

– Jeg får en rapport fra Utdanningsdirektoratet om dette i slutten av august. Hvis den viser det samme bildet som BTs undersøkelse vil vi gå nøye inn i saken.