Torstein Dahle og hans partikamerater starter valgkampen ved å gå inn for at Bergen kommune må ekspropriere Mjellem & Karlsen tomten på Møhlenpris.

Helst vil RV at tomten nyttes til næringsvirksomhet, gjerne med maritim karakter.

-Men tomten egner seg også til boligbygging. Det naturlige vil være å bygge rimelige boliger for unge familier i kommunal regi på den gamle verftstomten. Luksusboliger som Carl Fredrik Seim ønsket å bygge, har vi nok av fra før, understreker Dahle.

Karantenetid

Han understreker at det er viktig at folk som bor i bydelen får være med å bestemme hvordan arealet best kan brukes. Derfor sender RV nå brev til de andre partiene hvor partiet ber om at de støtter et opplegg til debatt om hvordan arealene best skal brukes.

RV støtter for øvrig kravet fra LO i Bergen om 10 års karantenetid før næringstomter kan omreguleres til andre formål.

Som det seg hør og bør la RV valgkampåpningen sin til den ýrødeý bydelen i sentrum, Møhlenpris. Startskuddet gikk på Cafeen på Vitalitetssenteret, Møhlenpris nye bydelssenter som partiet var med på å kjempe frem i bystyret.

Fremdeles urokråke

Rød Valgallianse vil gjerne bli stor, men l fremdeles spille rollen som bystyrets urokråke.

— Det er ikke under noen omstendigheter aktuelt å gå inn i byrådsposisjoner eller andre posisjoner for å forsterke venstresiden, understreker RV-lederen

— RVs hovedoppgave er fremdeles å mobilisere til kommuneopprør og være et korrektiv til de tradisjonelle partiene, sier han

Dahle advarer RV-sympatisører mot å stemme taktisk og ýgi bortý stemmen sin til SV fordi det kan styrke en allianse mellom SV og RV.

— Erfaring viser at et stort SV har lett for å trekkes mot politikkens høyreside, hevder Dahle.

Han peker på SV to ganger denne perioden har støttet byrådets budsjettforslag. -Vi kan ikke se at SV har hatt særlig store gevinster av det. Men vi har samarbeidet godt med SV i mange saker. Og vi håper at SV fremdeles at SV skal være med på vårt lag også etter valgte, sier Dahle.

RØDVALGALLIANSE med Torstein Dahle i spissen vil at innbyggerne på Møhlenpris må få være med på å bestemme hva som skal skje med Mjellem & Karlsen-tomten.<br/>Foto: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN