Samferdselsutvalet i Hordaland vil ha snøggbåtrute mellomBergen og Knarvik så snart som mogeleg.

— Det blir eit løft for trafikken om vi får snøggbåt. Måletvårt må vere at flest mogeleg reiser kollektivt, seier leiar avsamferdselsutvalet, Gustav Bahus (Frp) til fylkeskommunens nettside.

Samferdselsutvalet handsama i går ein rapport som viser storinteresse for snøggbåtsambandet og ber samrøystes konsesjonshavar BNR om åstarte snarast råd og seinast innan 1. januar 2012.

Utvalet ber og om at konsesjonshavar snarast gjevtilbakemelding om dei ønskjer å starte ruta i samsvar med gjeven konsesjon.

Startar ikkje BNR ruta før årsskiftet, vil utvalet lysesambandet ut på nytt anbod.

Nils Olav Nøss (Ap) hadde eit tillegg til dette som og vartsamrøystes vedteke:

«Det må parallelt arbeidast med å få fram ei sak der ein serpå handlingsrommet i forhold til dimensjonering og korrespondanse med detøvrige kollektivtilbodet, samt utlysing av ny anbodsrunde for båtruta».

Saka om båtruta blir endeleg avgjort av fylkesutvalet 13.oktober.

Kva meiner du om ny snøggbåtrute? Sei din mening under!