Flyplassen vil også omfatte tilhørende depot og parkeringsplass, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

Søknaden er tidligere avslått, og byrådet har behandlet anken på avslaget.

Naboer klaget

Naboer mente at støy og økt trafikk ville forringe friluftsområdet. Grønn etat og Fylkesmannen gikk også imot søknaden, ettersom de mener tiltaket er så omfattende at det kreves en planprosess.

Byrådet mener imidlertid at planene kan gjennomføres uten å ødelegge for friluftslivet. Gruppen bak flyplassplanene har sagt seg villige til å opprette en ny sti for turgåere, til erstatning for den som i dag går gjennom det aktuelle området.

Trenger fritidstilbud

Byrådet vektlegger at Arna er en bydel i endring og at det i kommuneplanen er åpnet for fremtidig boligutbygging nordøst for området. I en slik sammenheng er det også behov for ulike fritidsaktiviteter.

Dersom klagen ikke tas til følge, skal saken sendes til Fylkesmannen i Hordaland for endelig avgjørelse.

Sakene skal behandles av bystyret før det kan gis endelig klarsignal til flyplassen.

Bør flyplassen bygges? Si din mening i feltet under!

Odd Mehus (arkiv)