Sissel Varberg, Margrete Osa Hausnes og Inger Hagatun er ferdige med dagens skift på Granvin sjukeheim. I praksis jobber de hundre prosent stillinger alle tre, men over halvparten av dette baserer seg på vikariater og ringevakter.

— Ofte ringer de halv syv om morgenen og spør om vi kan komme på jobb. Hverdagen blir veldig uforutsigbar og i perioder tærer det på. Man kan ikke planlegge verken legetimer eller andre gjøremål, samtidig vil man ikke si nei når man blir spurt om å jobbe, vi trenger jo de vaktene vi kan få, sier Margrete Osa Hausnes, som har en fast stilling på femtifem prosent.

Uforutsigbar hverdag

Som sine to kolleger ønsker hun seg hundre prosent fast stilling.

— Vi stiller opp på halvtimen. Også lønnsmessig er det en utfordring å ikke vite hvor mye man får fra måned til måned, sier Inger Hagatun.

Som hjelpepleier har hun en 44 prosents fast stilling, mens assistent Sissel Varberg kommer aller dårligst ut med sine faste 26,1 prosent.

9. oktober møter de tre damene sammen med en fjerde kollega, Carina Thorstrøm, i Hardanger tingrett for å få prøvet sin rett til fast heltidsstilling.

— Dette er rovdrift av deltidsansatte og for oss er det viktig å få en slutt på det, sier leder for Fagforbundet i Hordaland, Roger Heimly.

Han mener rettssaken er en viktig prinsippsak for de deltidsansatte i helse-Norge.

— For oss er det enkel logikk: Du skal ikke ha en 18 prosent fast stilling på papiret når du i realiteten jobber fulltid i en årrekke. I hvilke andre yrker ville ansatte godta å være fast ansatt en dag i uken, og så fylle opp stillingen ved jobbing dag og natt, når det er behov for det, resten av ukens seks dager? spør Heimly.

Gleder seg til en avklaring

I alt jobber det 44 mennesker på Granvin sjukeheim, bare en drøy fjerdedel av disse er ansatt i fulltidsstillinger, forteller hovedtillitsvalgt Ingrid Sæbø. Det var hun som opprinnelig tok initiativ til å forene krefter og kreve at de fire ansatte får kontraktfestede fast fulltidsstillinger.

— Vi håper at vi får rettens medhold i at den måten deltid brukes på i dag er i strid med arbeidsmiljøloven. Utfallet vil kunne få store konsekvenser for kommune-Norge, sier Sæbø.

De fire Granvin-kvinnene er spente på resultatet.

— Det er ikke noe vi gleder oss særlig til, men det skal bli godt å få en avklaring. Selv om vi nå går til sak, har vi et veldig godt forhold til vår arbeidsgiver. Vi liker oss kjempegodt her og har fått stor støtte fra kollegene våre, sier Margrete Osa Hausnes.

Spent er også Roger Heimly.

— Mange er redd for å ta opp saker som dette. Derfor har vi ventet på en mulighet til å få en slik sak rettslig prøvet i forhold til Arbeidsmiljøloven, sier Heimly.

Trenger deltid

Rådmann Halvard Bjørgo understreker også at dette ikke er noen bitter arbeidsstrid.

— Vi forholder oss til den fortolkningen av reglene som vi og Kommunenes Sentralforbund har. I bemanningsplanen er det nødvendig å ha deltidsstillinger for å få turnuskabalen til å gå opp. Det er en konsekvens av vedtak om at ansatte ikke skal ha helgevakt mer enn hver tredje uke. Skulle vi bemanne med fulle stillinger for å dekke behovet i helgene, ville vi få overbemanning i uken, sier rådmannen.

— Når faste stillinger blir ledige, får de som har deltid fortrinn til å øke sin stilling. Ellers lar vi dem som ønsker det få ledige vikariater og jobbe når det oppstår behov, sier Bjørgo.

KAMPKLARE: Inger Hagatun, Sissel Verberg og Margrete Osa Hausnes har jobbet ved Granvin Sjukeheim i mellom 13 og 20 år. Fortsatt fyller de opp stillingene sine med vikariater og ringevakter. Dette er et typisk kvinneyrkeproblem. Jeg tror ikke det er mange menn som hadde funnet seg i en slik arbeidssituasjon år etter år, sier Osa Hausnes. 9. oktober møter de i Hardanger tingrett.
Sævig Rune