Slutt på alle former for gratis parkering på jobb og på shopping kan bli resultatet av et arbeid satt i gang av tre departementer for å begrense biltrafikken i byene, skriver Dagsavisen.

Bare i Oslo er det 120.000 gratis parkeringsplasser, ifølge Transportøkonomisk institutt.

— Saken er til behandling, bekrefter Samferdselsdepartementet, men ingen i den politiske ledelsen i departementet vil uttale seg om saken.

Det som imidlertid er klart er at Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet har satt i gang arbeid med en juridisk vurdering av saken.

Målsettingen er å endre lovverket, slik at kommunene skal kunne innføre avgift på eksisterende, private parkeringsplasser. To ulike løsninger vurderes. Det ene alternativet innebærer at eierne av private parkeringsplasser blir pålagt å avgiftsbelegge sine egne parkeringsplasser. I så fall vil eierne få inntektene.

Det andre alternativet innebærer at kommunene får adgang til å innføre kommunale avgifter på de private parkeringsplassene. Da vil kommunene selv få inntektene. Hva regjeringen vil lande på, er så langt uklart.