Det frykter Kjersti Toppe, gruppeleder i Sp og medlem av oppvekstkomiteen i Bergen. Hun reagerer sterkt på saken om femåringen som nektes forsikring fordi han har vært til utredning i PPT.

Til bystyrets møte 23. oktober har hun meldt et spørsmål der hun ber om svar på hva kommunen vil gjøre for å hindre at forsikringsselskapenes praksis skal gå ut over ungene.

Forfølger barnet

— Jeg synes dette er veldig urovekkende, sier Kjersti Toppe til BT.

— Konsekvensen kan bli at foreldre og barnehageansatte kvier seg for å ta kontakt med hjelpeapparatet. Det er forståelig at foreldre blir skeptiske når de opplever slikt. Og dette er ikke noe engangstilfelle. Jeg har hørt om liknende eksempler tidligere, sier Toppe, som er redd for at historier som denne kan komme til å slå beina under hele PPT-tjenesten.

— Og da er vi ille ute. Noen av poenget med PPT-tjenesten er at man ikke bare skal henvise barn som man vet har problemer. Det er like viktig å slå fast at problemene ikke er til stede eller iallfall bagatellmessige, som i dette tilfellet, sier Toppe.

Kommer i skvis

— Jeg ser klart at foreldrene kommer i en skvis når forsikringer på den ene siden krever at PPT-rapporter legges på bordet, og at disse så i neste omgang blir brukt mot barnet.

Kjersti Toppe oppfordrer foreldre inntil videre til ikke å kvi seg for å kontakte PPT, men heller finne ut av forsikringsselskapenes ulike praksis når det gjelder barneforsikringer og bruke de selskaper som har seriøse og skikkelige retningslinjer og praksis for slike saker.

Også Rune Skjælaaen(Sp) nestleder i Stortingets helse- og sosialkomité, reagerer på saken.

Han vil ta dette opp med FNH(Finansnæringens Hovedorganisasjon) så fort som mulig med sikte på å få innført nye rutiner.