– Jeg fatter ikke hvorfor det er vi kvinner som skal straffes for dette. Vi har krav på samme vilkår som mennene, sier Laila.

Bergens Tidende treffer henne og Linda innenfor murene i Bergen fengsel. De er to av ni kvinner som soner på åpen avdeling i Bergen fengsel. Her er flere boenheter og et større fellesareal med biljardbord, PlayStation og røykebalkong. De mannlig innsatte beveger seg fritt i området og kan lufte seg så mye de vil. Kvinnene er låst inne på sin boenhet og må betrakte medfangene gjennom et lite vindu. Slik har det vært i to og en halv måned.

– Vi får lov til å gå ut i fellesarealet når mennene er på trening. Ellers må vi holde oss inne, sier Laila.

Psykisk belastning

Kvinnene får ikke være med på fellesaktiviteter som kino og bingo sammen med andre innsatte. Opptreningsprogrammene som skal ruste fangene for et liv utenfor murene er et tilbud som er forbeholdt mennene.

– Dette er både urettferdig og psykisk belastende. Vi går hverandre på nervene når vi må holde oss inne på boenheten hele tiden. Dessuten mister vi viktig sosial trening, sier Laila.

Bakgrunnen for de nye reglene er episoder der innsatte har sneket seg vekk og innledet seksuelle forhold til hverandre. Dette vil fengselsledelsen unngå for enhver pris. Verken Laila eller Linda har forståelse for argumentasjonen.

– Uansett hvor man oppholder seg vil menn og kvinner bli tiltrukket av hverandre. Slik er det overalt i samfunnet. Hvorfor skal det være annerledes her, undrer de.

Laila mener ledelsen oppnår motsatt effekt enn det de ønsker ved å holde kjønnene helt borte fra hverandre.

– De gjør oss bare jævla mer populære. Før gikk vi rundt og pratet på vanlig måte. Nå henger guttene i vinduene og stirrer etter oss når vi er ute og går, sier Laila.

Nødvendig

Kvinnene har nå klaget til likestillingsombudet over forskjellsbehandlingen. De har også skrevet brev til fengselsledelsen der de krever samme soningsvilkår som mennene.

Fengselsdirektør Ketil Schreiner Evjen er ikke fornøyd med soningsforholdene på avdeling c. Han mener likevel at det er nødvendig å holde menn og kvinner atskilt.

– Vår oppgave er å skape trygge soningsforhold for alle. Derfor har vi kommet frem til at menn og kvinner bare skal ha fellesskap med hverandre når det er ansatte til stede, sier han.

– Hvorfor er det kvinnene som blir skadelidende?

– Forskjellen er ikke så stor. Kvinnene kan gå fritt rundt på boenheten sin. De har også tilgang til lufting og deltar på arbeid, skole og fritidsaktiviteter med ansatte til stede.

– Men de får mindre lufting?

– Ja, men det er ikke noe regelbrudd. Kvinnene får den luften de har krav på, sier Schreiner Evjen.

Fengselsledelsen jobber nå med tiltak for å bedre soningsforholdene. Etter planen skal de innsatte kvinnene overføres til en egen avdeling med mindre boenheter i løpet av neste år.

Rune Sævig