Han har arbeidet med en rekke saker om menneskehandel. Nylig var han på ferie i Kuala Lumpur. Der tok Christoffersen et bilde av en plakatkampanje mot menneskehandel.

Statsadvokat Rudolf Christoffersen.
HELGE SKODVIN (ARKIV)

— Flere land har slike plakater på flyplasser. De kan være en effektiv måte og nå frem til de jentene som er utsatt for menneskehandel, sier Christoffersen.

Utfordrer justisministeren

Han forteller at han har sett tilsvarende plakater på flyplasser i Sverige og Tyrkia og tror plakater på Flesland, Gardermoen og andre norske flyplasser kan bidra til at jentene som er ofre, kontakter myndighetene og forteller hva de blir utsatt for.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er medlem av justiskomiteen på Stortinget. Han vil utfordre justisminister Anders Anundsen for å sette i gang med en plakatkampanje på norske flyplasser, store busstasjoner og andre «grenseoverganger», for å øke folks bevissthet om menneskehandel, ifølge Dagbladet.

— Mange ofre for menneskehandel smugles inn med fly og buss, og passerer grenseoverganger på vei inn i Norge. Mange av dem er også redde for å stå frem, og vi må hjelpe dem så de kan komme i kontakt med folk de kan stole på så de kan fortelle sin historie, sier Ropstad til Dagbladet.

- Negative erfaringer med politiet

Han ber om at det settes opp telefonnumre til politiet, slik at ofrene kan komme i direkte kontakt med folk som har spesialkunnskap om emnet.

Christoffersen er glad for initiativet fra politikeren fra KrF, men er usikker på om nødnummeret bør være knyttet opp mot politiet.

— Det kan være vel så nyttig at telefonnummeret betjenes av personer som ikke jobber i politiet, for eksempel Røde Kors eller en annen organisasjon. De vil kunne varsle politiet i ettertid. Det er viktig å huske på at mange ofre for menneskehandel har negative erfaringer med politiet i sitt hjemland. Jeg tror uansett at dette vil være nyttig og synes det er svært positivt at han engasjerer seg, sier statsadvokaten.

Kort nummer

- Vil en slik kampanje rette seg direkte mot ofre slik at de kan ta kontakt?

— Ja. I plakatene bør det oppgis et kortfattet nødtelefonnummer som ofrene kan ringe. I Malaysia er for eksempel telefonnummeret 999. Slik er det også i de andre land som har innført slike nødnummer. På plakatene bør informasjonen gis på flere språk slik at man når flest mulig, svarer Christoffersen.

- Sexkunder varsler

Han mener et slikt nødtelefonnummer trolig vil senke terskelen slik at vanlige passasjerer lettere vil ringe.

— Fra tyrkiske myndigheter har jeg fått opplyst at en rekke sexkunder ringer telefonnummeret etter å ha kjøpt sex, eller hatt intensjon om å kjøpe, fra kvinner som de har fått mistanke om ikke gjør dette frivillig eller at jenten er mindreårig. I Norge er det straffbart å kjøpe seksuelle tjenester og denne gruppen vil således lettere kunne ringe et telefonnummer som ikke er knyttet opp mot politiet.

- Først grenseoverganger

- Hva bør vi gjøre hvis vi tror jenter kan være ofre, når vi ser noe mens vi er på vei hjem fra London til Flesland?

— Generelt vil det anbefales at man kontakter politiet. Nødnummeret er først og fremst for de som av ulike årsaker ikke tør ringe politiet.

— Bør slike plakater stå andre steder, for eksempel på Torgallmenningen?

— Ja. På alle arenaer hvor ofre for menneskehandel kan påtreffes. I USA har mange taxier informasjon om hvem man kan ringe om man er et offer for menneskehandel. Men i første omgang bør grenseoverganger prioriteres.