Det er for mange kråker på Bømlo, mener stedets jakt— og fiskelag. Nå har de sendt søknad om lov til å skyte kråker i kommunen, skriver Haugesund Avis. Skuddpremie per stykk: En tier.

- Røver i reir

- Hva gjør kråkene galt?

— De er for mange. De røver reir hos andre fuglearter og gir dem vanskelige levevilkår. I tillegg forsyner de seg av de utendørs kraftfôrautomatene hos kommunens bønder, sier Ivar Turøy, leder i Bømlo jakt- og fiskelag, til bt.no.

Han understreker at jakt- og fiskelaget ikke er ute etter å utrydde kråkene i kommunen, men forklarer at det handler om å bedre vilkårene både for andre fuglearter og kråkene selv.

I tillegg tror Turøy, som også er jegerprøveinstruktør, at skuddpremie på kråkene vil kunne engasjere mange unge jegere.

— Ofte er det vanskelig for unge jegere å komme til jaktområdene fordi man ofte må være grunneier eller ha annen tilgang, forklarer Turøy.

- Symbolsk sum

- Er ti kroner en passende pris for en kråke?

— Det er en symbolsk sum. Det er jo snakk om et liv, og vi har som grunnprinsipp at vi ikke skal skyte noe vi ikke kan spise. Kråken er en god matfugl, men her i Bømlo lever den mye på søppel, så da er de ikke så egnet som mat.

Mellom 15. juli og 31. mars er det lov å skyte kråker overalt i Norge. Før Turøy og andre jegere får innvilget søknaden om felling i jaktsesongen, er det mange som skal ha en mening.

— Saken er oversendt Hordaland fylkeskommune. I tillegg skal Sunnhordland ornitologiske foreining (NOF) og bonde- og småbrukarlaget uttale seg. De fleste i Bømlo mener at det er for mange kråker her nå, unntatt ornitologene.

Og ganske rett - Styremedlem for NOFs lokallag i Bergen, Bjarne Andersen, har følgende å si om saken:

— Det er interessant at de eneste som reagerer på dette er de som faktisk holder øye med bestanden, sier han til bt.no.

- Ikke belegg

Leder for NOF Hordaland, Michael Fredriksen, har ikke hørt om saken. Han sier spørsmål om kråkefelling med manglende bevis for at bestanden faktisk har økt, er en kjent problemstilling.

— Det er ikke gjort systematiske tellinger for å påvise om det er flere eller færre kråker nå enn før. Selv om vi kanskje ser mer kråke nå, er det ikke belegg for å si at totalbestanden har økt voldsomt. Faktisk er det snarere tvert imot noen steder, sier han.

Han beskriver seg som generell motstander av skuddpremie på en art, og mener at bestanden regulerer seg selv.

- Unødvendig

— Det er en naturlig hjemmehørende art som regulerer seg selv med tanke på mattilgang. Det er ikke nødvendig å drive jakt på en ordinær fugl av denne typen i dag.

- Hva med Turøys argument om at den forstyrrer andre bestander?

— Dette mener jeg er en sannhet med store modifikasjoner. Det er riktig at de er en predator på andres reir og unger, men vi har ikke noe datagrunnlag for slike påstander. Tilbakegang i andre fuglearter viser seg ofte å skyldes andre faktorer, som for eksempel matmangel.

Han mener det ikke er belegg for å legge skylden på kråkene for uføret som angivelig kan sees i Bømlo. Om det snart blir skuddpremie på kråkene i Bømlo eller ikke, blir opp til naturbruksutvalget i Bømlo kommune å avgjøre.

SØKER OM FELLINGSTILLATELSE: Ivar Turøy og resten av Bømlo jakt-og fiskelag vil skyte kråker.
PRIVAT