• Skoleelever vil ikke gå med på urinprøver på skolen og ransaking i klasserommene, mener fire 15-åringer BT har snakket med.

— Politiet kunne godt vært mer til stede i skolegården. Men urinprøver og ransaking blir feil, mener Eivind Bjørkelund, Vivian A. Rød, Øyvind Larsen og Beathe Søviknes.

De er elever ved Kirkevoll barne- og ungdomsskole i Fana, og mener narkotikamisbruk ikke er noe stort problem ved deres skole. De har ikke mye til overs for Sorteviks forslag.

— Vi vil selvfølgelig ikke at noen skal gå gjennom våre private ting i sekken. Og tvungen urinprøve blir for privat. Det blir i alle fall for dumt å ta alle, selv de man ikke har mistanke til, sier de fire 15-åringene.

— Men hva skal rektorene gjøre for å få bukt med narkotikaproblemet?

— Det er bedre å snakke med dem man har mistanke til. Politiet kan vise at de følger med på hva som foregår. Hvis politiet drev spaning ved skolen ville kanskje folk skjønne alvoret.

KRITISKE: - Vi vil ikke ha urinprøver og ransaking på skolene. Rektorene får finne på noe annet, mener (f.v.) Vivian A. Rød, Eivind Bjørkelund, Beathe Søviknes og Øyvind Larsen.
FOTO: ØRJAN DEISZ