— Det er ikke godt nok at ledelsen ved sykehuset forsikrer om at det er trygt å bruke. Vi vil at det skal gjennomføres en ekstern granskning foretatt av uavhengige eksperter før vi føler oss fullt ut beroliget.

Det sier leder av Hordalandsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund, Mary-Anne Golten.

Hun vil ha dokumentasjon, ikke forsikringer, og setter spørsmålstegn ved at det ikke er blitt reagert tidligere på den store opphopningen av krefttilfeller ved avdelingen.

På hvilket tidspunkt begynte man å få mistanker om at det kanskje var noe galt med miljøet? Og hvorfor gikk dagliglivet sin vante gang ved avdelingen uten at alarmen gikk? Hvorfor ble ikke verneombud og arbeidstilsyn koplet inn på et mye tidligere stadium?

— Det er mange spørsmål vi gjerne vil ha svar på. Vi kan ikke slå oss til ro med at alt nå tilsynelatende er i sin skjønneste orden, sier Mary-Anne Golten.

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne ved Haukeland sykehus, Britt Sissel Frøyen, støtter kravet.

— Vi har tatt opp saken med sykehusets hovedverneombud, og vil fremsette kravet på et møte med sykehusledelsen mandag.