To kvinner mistet livet da en rutebuss og en svensk turistbuss kolliderte mellom Sogndal og Hella i august i fjor.

Sammenstøtet skjedde på venstre side av hver buss. De to omkomne kvinnene, 24 år gamle Karoline Eidslott Svinø og en taiwansk kvinne (26), satt like bak bussjåførene i hver sin buss, og ble truffet av sidespeilene til den møtende bussen. To andre kvinner ble alvorlig skadet i ulykken.

— Speilene var et sikkerhetsproblem

Nå har Statens Havarikommisjon for transport lagt frem sin rapport om ulykken.

Les hele rapporten her.

De konkluderer med at de store skadene bussene ble påført i sammenstøtet utgjør et sikkerhetsproblem.

— Speilinnfesting, karosserideler og stolpekonstruksjoner på venstre side fra begge bussene trengte inn i kupéen til møtende buss. Dette påvirket overlevelsesrom og skadeomfang i ulykken. (...) Liknende problemstillinger er også påvist av den svenske havarikommisjonen, skriver kommisjonen.

De kommer med en såkalt sikkerhetstilråding, der de anbefaler at Statens vegvesen, i samarbeid med andre lands myndigheter og med råd fra bussprodusenter, jobber for å stille strengere krav til kollisjonsegenskapene for busser i denne typen kollisjoner.

Omkjøringsvei etter brann

Veien der ulykken skjedde, riksvei 55, var omkjøringsvei etter brannen i Gudvangatunnelen som stengte E16 i lang tid.

Sjåføren av den svenske bussen er dømt til fem måneders fengsel for uaktsomt bildrap etter ulykken. Han hevdet i retten at veien på stedet var for smal til at to busser kunne passere hverandre, og at han derfor ikke kunne klandres for sammenstøtet.

Da E16 ble stengt etter brannen i Gudvangatunnelen, gjennomførte vegvesenets krisestab en sikkerhetsvurdering av de aktuelle omkjøringsveiene. Det ble innført ekstra overvåking og tilsyn med trafikken på to andre strekninger, men ikke på ulykkesstedet.

Havarikommisjonen mener det er positivt at det ble gjort en sikkerhetsvurdering. De anbefaler likevel at det blir gjennomført sikkerhetsvurdering av mulige omkjøringsveier i forbindelse med utarbeiding av beredskapsplaner for omkjøring, ikke bare etter at ulykken er ute og omkjøring er nødvendig.