«En paviljong med en vennlig liten kafé med stor uteplass og en eplekake det går gjetord om.»

Slik lyder et av tiltakene Smedsvik landskapsarkitekter ser for seg i Nygårdsparken i fremtiden. Planen er at parken skal gjenoppstå i fordums prakt når Bergen kommune skal til med opprusting til sommeren.

På oppdrag fra kommunen har landskapsarkitektene levert en mulighetsstudie for parken, som ble presentert i dag.

Målet er igjen å skape et friluftsområde som er en aktiv arena for byens innbyggere.

Tar vare på tradisjonen

Studien har kartlagt de ulike tiltakene man kan gjøre for å oppnå dette. I tillegg til de konkrete tiltakene er m

parken-illustrasjon.jpg
SMEDSVIG LANDSKAPSARKITEKTER AS

ålet for en slik studie å skape debatt blant brukerne om hva parken trenger for å bli brukt av byens innbyggere.

— Iriktig gamle dager var det konserter i parken annenhver dag. Det var hus og det var servering og et folkeliv i parken, på et helt annet nivå enn i dag. Vi har sett på historien hva de fikk til i parken tidligere, og det er dette vi nå vil tilbake til, sier Dag Inge Ulstein, byråd for sosial, bolig og områdesatsing.

Parkens lange og rike historie er tungt vektlagt i studien. Nygårdsparken ble anlagt i engelsk landskapsstil mellom 1883 og 1885, og skulle være et helsebringende område.

— Det er ikke den stolteste delen av historientil kommunen, hvordan vi har skjøttet området siden vi tok over. Når vi nå skal forbedre, skal vi ta vare på parkens historie. Formålet er å få livet og leken tilbake i parken, sier Ulstein.

- Må ha noen attraksjoner

Den lange historien og klare stilen til parken fører med seg visse føringer for hvordan man jobber videre med utviklingen.

Nye elementer som skal implementeres skal passe med formspråket, og det er lagt vekt på å bevare landskapet slik det er, men å bruke det på nye måter.

Særlig øvre del av parken, som er tilholdssted for den åpne russcenen, vil kunne se store forandringer. Her er det blant annet foreslått utkikkstårn fra parkens høyeste punkt, og en paviljong med scenefunksjon.

— Vi vil lokke folk til parken, og da må vi ha noen attraksjoner. Det er ikke nok å baresette oppen og annensandkasse. Ved å bygge et spektakulært lekeområde og et enkelt serveringstilbud skaper vi et sted derhele familien ønsker å være, sier Ulstein.

Arkitektene mener øvre del av parken brukes i for liten grad, og peker blant annet på for små plener, for lite sol, for korte akebakker og at man ikke kan gå rundt dammen.

I delen av parken som vender mot Strømgaten kan det anlegges en større lekeplass.

Skal bli tryggere

Studien vektlegger kunst og belysning som tiltak som skal skape en tryggere atmosfære i parken. At folk i større grad bruker parken skal i seg gjøre den tryggere.

Dette kommer av at den sosiale kontrollen som oppstår i et mye brukt område kan fungere som et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak, fremhever studien.

— Timingen er god. Det som skjer i området rundt skaper en helhet, med parken som naturligsenter. Dette blir en god akse for bergensere og turister å bevege seg i, mener byråden.

Deler av parken vil gjenåpnes sommeren 2015. 14 millioner kroner er satt av til opprustingen.

— Vi vil ha folk til å bidra med gode ideer. Det er bare å ringe med innspill, sier Ulstein.

Diskuter ideene i kommentarfeltet nederst.

Se stor versjon av grafikken under her.

parken-kart.jpg
SMEDSVIG LANDSKAPSARKITEKTER AS