— Vi er innstilt på å gjøre det som trengs med huset, men vi vil være avhengig av kommunens velvilje når det gjelder kjøpet, sier Erik Falck i Bergen Sportsfiskere.

Årsrapport

Fra før har Kalandsvannet status som bydelsvann. Dersom sportsfiskerne slipper til i området, kan de drive kultivering og kastetrening her. Både Erik Falck og de andre sportsfiskerne venter nå spent på om de får napp hos kommunen.

Det er årsrapporten for Fritidsfiske-prosjektet som forteller om sportsfiskernes ønske om et eget senter.

Fritidsfiske-prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommunes grønne avdeling, Fylkesmannens miljøvernavdeling - og Bergen Sportsfiskere.

Årsrapporten for 2001 forteller dessuten at det arbeides med en fiskeguide for Bergen, at arbeidet med å kartlegge gytebekkene rundt Nordåsvannet vil fortsette i 2002, at det arbeides med å få en gytebestand av sjøørret i Møllendalselven og at VA-etatens forestående arbeid i tilknytning til Dalaeleven i Åsane vil bli fulgt opp.

Restaurert bekk

Det foreligger også et ønske om å få gjenåpnet elven mellom Kristianborgvannet og Fjøsangerbukten. Dette kan eventuelt gjøres samtidig som krysset på Fjøsanger bygges om.

Av oppgaver som er utført i 2001 nevnes den restaurerte bekken og ny gangbro i Kjerreidviken. I tillegg har Grønn avdeling foretatt skogrydding og Bergen Sportsfiskere skal rydde boss langs bekken her.

Blant stedene som er kommentert i årsrapporten er Bjørndalsvann (gytingen fungerer), Nesttunelven (fisk skal kunne passere, selv om ny demning settes opp), Store Lungegårdsvann (gytefisk i Møllendalselven kan gi sjøørettfiske) og Nordåsvannet (En arbeidsgruppe skal se på gytebekkene). Ny fiskeplass under Hopsfossen vil også bli laget.

Den komplette årsrapporten finnes på: http://bergen.sportsfiskere.no.

SENTER? Bergen Sportsfiskere ønsker gamle Kaland skole som sportsfiskesenter.
FOTO: ERIK FALCK